Evalueringskultur i dagtilbud

Mangler du viden, inspiration og konkrete handleforslag til dette arbejde, så er kurset Evalueringskultur i dagtilbud noget for dig

Er du pædagogisk leder, dagplejepædagog eller dagtilbudspædagog og står du overfor arbejdet med at etablere en evalueringskultur med afsæt i den styrkede læreplan?

  • Hvad er evaluering for en størrelse, når begrebet står i relation til den Styrkede pædagogiske læreplan?
  • Hvordan evaluerer du som leder eller pædagog på en måde, så evalueringen giver mening i og for praksis?
  • Hvordan kan I konkret arbejde med at evaluere på sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse?
  • Hvordan kan der etableres en evalueringskultur der afspejler en balance mellem de ressourcer, der bruges på at dokumentere og evaluere på den ene side, og det udbytte, som det pædagogiske personale får på den anden side?

Svarene på disse spørgsmål vil bidrage til etableringen af en evalueringskultur i jeres dagtilbud som understøtter, at personalet udvikler en faglig, selvkritisk og reflekteret tilgang til evaluering af den pædagogiske praksis.

Hvad arbejder vi med på kurset

Vi arbejder på kurset konkret med, hvordan kravet i den styrkede læreplan om at etablere en evalueringskultur kan omsættes i praksis. Der tages afsæt i, hvad det er vigtigt at have for øje i den proces, for at alle medarbejdere i dagtilbuddet får medejerskab i etableringen af evalueringskulturen.

Vi fokuserer på, hvordan der systematisk kan arbejdes med at etablere en evalueringskultur med afsæt i aktionslæring som metode, hvilket kan skabe grundlag for refleksioner, der har potentiale til at styrke og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud.

Hvad får du ud af kurset

Det er målet at du som kursusdeltager tilegner dig:

  • Viden og indsigt om kravet i den styrkede læreplan om etableringen af en evalueringskultur
  • Indsigt i arbejdet med aktionslæring som tilgang til at etablere en evalueringskultur i dagtilbud
  • Viden om systematisk dokumentation og evaluering, der skaber grundlag for refleksioner, som har potentiale til at styrke og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbud

Hvordan arbejder vi på kurset?

Der vil være 3 kursusdage af 6 timer og mellemliggende praksisperioder. Undervisningen på de tre kursusdage vil skifte mellem oplæg, gruppearbejde, øvelser og dit eget arbejde med analyse og refleksion af praksis. Mellem de tre undervisningsgange arbejdes med små praksisopgaver som hjælper dig i gang med at evaluere

UCN act2learn tilbyder også

  •  Kortere oplæg om evaluering og evalueringskultur
  •  Temadage med fokus på evaluering
  •  Skræddersyede forløb

Kurset tæller ingen ECTS-point, og der er ingen eksamen.

Opsummering

Pris
kr. 3.810,00 ekskl. moms

Incl. heldagsforplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 dage kl. 09.00-15.00

Start
12.02.2020

Slut
15.04.2020

Tilmeldingsfrist
01.02.2020

Tidspunkt
12.2 + 11.3 + 15.4, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring