Fælles Proaktiv Problemløsning (CPS)

Kursus med Dr. Ross W. Greene.

På kurset biver du introduceret til modellen, dens nøglebegreber og praktiske udfoldelse.

Modellen Fælles Proaktiv Problemløsning (CPS)

Modellen Fælles Proaktiv Problemløsning (på engelsk CPS) er udviklet af den amerikanske psykolog og Ph.d. Dr. Ross Greene. Greene er forfatter til bøgerne Det eksplosive barn, Fortabt i skolen, Det eksplosive Barn samt Fortabt og fundet. CPS-modellen har transformeret tænkning og praksis i utallige familier, skoler, psykiatrienheder og beboelses- og ungdomsfængslingsfaciliteter overalt i verden og har været forbundet med store reduktioner i voksen-barn konflikter, udfordrende adfærd, disciplinære henvisninger og afskærmninger. Modellen fokuserer på at løse problemer snarere end på at ændre adfærd, fremhæver samarbejdende snarere end unilaterale løsninger, fremmer proaktiv snarere end reaktive indgreb, og giver praktiske værktøjer til vurdering og intervention.

Kursusbeskrivelse

Introduktion til Fælles Proaktiv Problemløsning (CPS). Kurset vil give en introduktion til modellens nøglebegreber, samt en praktisk indføring i at løse problemer, der skaber udfordrende adfærd.

Indhold

  • Nøgletemaer/nøglespørgsmål
  • Identifikation af mangelfulde færdigheder og uløste problemer: ALSUP
  • Introduktion til planerne: A, B og C
  • Plan B og de 3 trin: Empatitrinnet, Voksenbekymringstrinnet og Invitationstrinnet

Der udstedes kursusbevis ved deltagelse i hele kurset.

Du har også mulighed for at deltage i et to-dages overbygningskursus, Advanced Training, hvor du får mulighed for at fordybe dig yderligere i modellen med guidning af Ross Greene. Vær opmærksom på, at du skal vælge enten dette 1-dags kursus eller 2-dags kurset. Læs om dette forløb her.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, psykologer, vejledere og andre fagfolk samt pårørende.

Her kan du læse mere om CPS.

 

 

Opsummering

Pris
kr. 1.950,00 ekskl. moms

Incl. forplejning: morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the.
Tilmelding er bindende, men man kan altid overlade sin plads til en anden.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
27.11.2018

Slut
27.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
Kl. 10.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING