Fælles Proaktiv Problemløsning (CPS)

Kursus med Dr. Ross W. Greene.

På kurset biver du introduceret til modellen, dens nøglebegreber og praktiske udfoldelse.

Modellen

Modellen Fælles Proaktiv Problemløsning (på engelsk CPS) er udviklet af den amerikanske psykolog og Ph.d. Dr. Ross Greene. Greene er forfatter til bøgerne Det eksplosive barn, Fortabt i skolen, Det eksplosive Barn samt Fortabt og fundet. CPS-modellen har transformeret tænkning og praksis i utallige familier, skoler, psykiatrienheder og beboelses- og ungdomsfængslingsfaciliteter overalt i verden og har været forbundet med store reduktioner i voksen-barn konflikter, udfordrende adfærd, disciplinære henvisninger og afskærmninger. Modellen fokuserer på at løse problemer snarere end på at ændre adfærd, fremhæver samarbejdende snarere end unilaterale løsninger, fremmer proaktiv snarere end reaktive indgreb, og giver praktiske værktøjer til vurdering og intervention.

Kursusbeskrivelse

Advanced Training. Overbygningskursus, hvor Ross W. Greene hen over 2 dage introducerer Fælles Proaktiv Problemløsning. Ved anvendelse af videoeksempler og guidede øvelser går han dybere ned i modellens begreber. Der vil blive arbejdet med at identificere mangelfulde kompetencer og uløste problemer, samt dét at løse problemer samarbejdende.

Endelig er Advanced Training en forudsætning for at kunne tage Ross W. Greenes certificering i CPS. I samarbejde med Greene udbyder UCN Læring & Pædagogik fra foråret 2019 certificeringen. Den intensive certificering træner og uddanner professionelle til at kunne facilitere det konkrete arbejde med CPS på skoler, i institutioner osv.

Indhold – Advanced Training

Dag 1:

  • Nøgletemaer/nøglespørgsmål
  • Identifikation af mangelfulde færdigheder og uløste problemer: ALSUP
  • Guidet praksis i anvendelsen af ALSUP
  • At holde sig på sporet: Problemløsningsplanen
  • Introduktion til planerne og Plan B

Dag 2:

• De 3 trin i Plan B: Empatitrinnet, Voksenbekymringstrinnet og Invitationstrinnet

  • Videoeksempler og guidede øvelser

• Særlige emner

  • Implementering i systemer
  • Plan B og børn med sprog- og kommunikationsvanskeligheder
  • Hvordan træner man færdigheder?

* Ross Greenes tilgang hed oprindeligt Collaborative Problem Solving. Nu er navnet ændret til Collaborative and Proactive Solutions.

Der udstedes kursusbevis ved deltagelse i hele kursusforløbet.

Du kan i stedet vælge at tage en enkelt kursusdag, hvor du bliver introduceret til modellen, dens nøglebegreber og praktiske udfoldelse. Se mere om denne mulighed her.

Målgruppe

Lærere, pædagoger, psykologer, vejledere og andre fagfolk samt pårørende.

Her kan du læse mere om CPS.

 

 

Opsummering

Pris
kr. 3.450,00 ekskl. moms

Incl. forplejning: morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe/the.
Tilmelding er bindende, man man kan altid overlade sin plads til en anden.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
28.11.2018

Slut
29.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
28.11, kl. 10.00-17.00 + 29.11, kl. 09.00-16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING