Faglig læsning med deltagerbetaling

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for læsning af fagtekster, således at han/hun kan anvende færdighederne i forbindelse med læseopgaver i den aktuelle branche og ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse

Mål
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i læsning af fagtekster i branchen og ved deltagelse i f.eks. AMU.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

For deltagere med en videregående uddannelse der er brugt inden for de sidste 5 år er deltagerbetalingen kr. 1.172,70. For deltagere i AMU-målgruppen er deltagerbetalingen kr. 248,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
2 dage

Start
16.12.2019

Slut
17.12.2019

Tilmeldingsfrist
11.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12, begge dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring