Faglig læsning uden deltagerbetaling

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder inden for læsning af fagtekster, således at han/hun kan anvende færdighederne i forbindelse med læseopgaver i den aktuelle branche og ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse

Mål
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i læsning af fagtekster med henblik på udførelse af faglige opgaver i branchen eller ved deltagelse i erhvervsrettet voksenuddannelse. Deltageren kan anvende forskellige læseteknikker og vælge den læseteknik, der er relevant i forhold til formålet med læsningen af forskellige fagtekster. Deltageren kender til opbygningen af forskellige slags fagtekster, herunder skemaer og tabeller, og kan søge og finde skriftlige informationer både i trykte materialer og på computer.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til ufaglærte og faglærte, der har brug for at videreudvikle færdigheder i læsning af fagtekster i branchen og ved deltagelse i f.eks. AMU.

 

Opsummering

Pris
kr. 216,00 ekskl. moms

For deltagere med en eller anden videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.205,90. For deltagere i AMU-målgruppen er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
15 dage

Start
13.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
10.12.2018

Tidspunkt
13.12 + 14.12, kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING