Faglig skrivning med deltagerbetaling

Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at fastholde informationer og i at skrive korte tekster med henblik på løsning af faglige opgaver i den aktuelle branche og i erhvervsrettet voksenuddannelse

Mål
Deltageren styrker og videreudvikler sine færdigheder i at fastholde faglige informationer og skrive korte tekster med henblik på løsning af faglige opgaver i branchen eller i forbindelse med erhvervsrettet voksenuddannelse.
Deltageren kender til forskellige teknikker til at fastholde faglige informationer og kan vælge den teknik, der er relevant i forhold til formålet. Endvidere kender deltageren til forskellige måder at bygge en tekst op på, kan vælge den opbygning, der passer til formålet med den skriftlige formidling, og kan fremstille korte tekster. 

Opsummering

Pris
kr. 324,00 ekskl. moms

For deltagere med en eller anden videregående uddannelse er deltagerbetalingen kr. 1.693,85. For deltagere i AMU-målgruppen er deltagerbetalingen kr. 354,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
18.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
12.12.2019

Tidspunkt
18.12 + 19.12 + 20.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring