Farmakologi i psykiatrien

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient

Du  kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Mål
Deltageren kan varetage medicinadministration af psykofarmaka på baggrund af tidligere erhvervet viden og erfaring i arbejdet  med borgere/patienter med psykisk sygdom.

Deltageren kan:

  • inddrage sin øgede forståelse af psykofarmakas virkning, bivirkning, interaktion og indikation i den specifikke sygepleje til borgeren / patienten med en psykisk lidelse.
  • observere medicinens påvirkning af patienten/borgeren ud fra erhvervet viden om farmakokinetik, farmakodynamik, samt den generelle farmakologi i forhold antipsykotika, antidepressiva, lithiumsalte og benzodiazepiner (anxiolytika).
  • handle hensigtsmæssigt på medicinudløste forgiftningstilstande samt reagere på symptomer på medicinmisbrug gennem anvendelse af viden om de farmakologiske begreber agonist og antagonist, herunder diverse antidoter.
  • anvende netbaserede databaser på et udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration med fokus på f.eks. interaktioner
  • handle hensigtsmæssigt i henhold til gældende lovgivning på området herunder tvangsmedicinering
  • kende vejledninger for specifikke præparater, og handle på afvigelser fra vedtagne standarder, f.eks. udtrapningsplaner

Derudover har deltageren kendskab til medicinpædagogik i forhold til compliance. Deltageren kan endvidere sygeplejefagligt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Målgruppe

Uddannede social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor samt det psykiatriske område. Det anbefales, at kursisten har erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til medicinadministration I.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 3.070,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
27.12.2019

Slut
15.01.2020

Tilmeldingsfrist
17.12.2019

Tidspunkt
27.12 + 30.12 + 13.1 + 14.1 + 15.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring