Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud

Deltagerne kan indgå i forskellige former for forældresamarbejde ud fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og formidle konkrete hændelser og historier fra barnets hverdag

Mål
Deltagerne kan i sammen med det øvrige personale deltage i forskellige former for forældresamarbejde ud fra kendskab til det lovgivningsmæssige grundlag. De kan indgå i dialog med forældre om det enkelte barn og formidle konkrete hændelser og historier fra barnets hverdag samt tage del i planlagte forældresamtaler. De kan reflektere over egne normer og holdninger og tage højde for disses indflydelse på forældresamarbejdet.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
17.12.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
12.12.2018

Tidspunkt
17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12 + 21.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING