Forebyggelse af vold i skolen

Vold og trusler er oftere og oftere forekommende i skolen. Det pædagogiske personale er både udsat for vold og trusler og er samtidig dem, der har mulighed for at forebygge og intervenere, når der er optræk til udadreagerende adfærd

På dette kursus har vi fokus på denne dobbeltrolle, på den belastning det er i hverdagen og på konfliktnedtrappende adfærd, og hvad man må og skal gøre, når volden alligevel finder sted.

Forskningen (NFA 2016) viser en voldsom stigning i andelen af ansatte, der oplever vold og trusler i skolen:

  • 19,3% af de adspurgte lærere har været udsat for fysisk vold inden for det seneste år (i 2012 var det 13%) 
  • 22,8% har været udsat for trusler om vold (i 2012: 15,9%) 

Ofte er det tabu at fortælle om, at man har oplevet trusler og vold i skolen. Mange oplever det flovt og skamfuldt at opleve disse overgreb i sin professionelle indsats – for så er man nok ikke dygtig nok?.. 

Måske er vold og trusler også en risiko på din skole?

Hvad arbejder du med på kurset? 

På dette kursus har vi fokus på forebyggelse gennem den voksnes konfliktnedtrappende adfærd, på samarbejde med børnene om at undgå udadreagerende adfærd, på den kollegiale indsats, hvis skaden alligevel sker og på de formalia – herunder den kriseplan, som skolen skal have styr på i relation til voldsepisoder.

Målgruppe 

Lærere og pædagoger i skoler.

Hvordan arbejder vi på kurset? 

Undervisningsformen er oplæg, drøftelser af eksempler fra praksis, kommunikationsteori og træning i konfliktnedtrappende adfærd. 

Opsummering

Pris
kr. 2.100,00 ekskl. moms

Inklusiv morgenkaffe
Frokost kan købes i kantinen

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsgange kl. 08.30 - 14.30

Start
05.02.2020

Slut
06.02.2020

Tilmeldingsfrist
20.12.2019

Tidspunkt
5.2 + 6.2, kl. 08.30 - 14.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring