Forebyggelse og sundhedsfremme

Deltagerne kan anvende konkrete værktøjer til professionelt at arbejde sundhedsfremmende og forebyggende ud fra de overordnede mål i regeringens sundhedsprogram

Mål
Deltageren kan arbejde sundhedsfremmende og forebyggende i såvel den primære som den sekundære sundhedssektor.

Deltageren kan vejlede og rådgive om forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger ud fra borgernes individuelle behov.

Deltageren kan arbejde ud fra de overordnede og lokale mål i regeringens sundhedsprogram og kan dokumentere indsatsen.

Deltageren kan indgå i arbejdet med arbejdsmiljø via sundhedsfremmende indsatser.

Målgruppe
Det forudsættes, at deltagerne udøver jobfunktioner inden for det social- og sundhedsmæssige område eller det pædagogiske område og har kundskaber svarende til områdernes grunduddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
27.12.2019

Slut
15.01.2020

Tilmeldingsfrist
18.12.2019

Tidspunkt
27.12 + 30.12 + 13.1 + 14.1 + 15.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring