Forsøg med vand - hvad er det og hvor kommer det fra?

Byg en model af en brønd i et “landskab”

Byg en model af en brønd i et “landskab”, tap grundvand og se
hvordan vandet bliver renset/forurenet.

Vi skal omkring forskelligt vand, saltvand og ferskvand, grundvand, drikkevand og vandets kredsløb.

Der vil være teoretisk behandling og forsøg, som belyser spørgsmålene, hvad f.eks saltvand/ferskvand er - forsøg, som kan vise, hvad der er i vandet, hvorfor der dannes grundvand, hvordan vandet renses/forurenes, bygge model brønd, samt forsøg, som viser forskelligt vands evne og årsag til bevægelse.

 

Underviser

Lærer Lene Sif Grace, Hjørring

 

Målgruppe

Lærere i natur/teknologi 4.-6. klasse

Opsummering

Pris
kr. 890,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Start
21.10.2019

Slut
21.10.2019

Tilmeldingsfrist
07.10.2019

Tidspunkt
21.10.2019
kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Brian Ravnborg Christensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 55
brr@ucn.dk

Træffes tirsdag i Aalborg og onsdag-fredag i Hjørring.