Fra kollega til vejleder

Kurset er for dig, der skal varetage vejledning af kollegaer, der skal på Specialuddannelsen i Borgernær sygepleje

Kursets indhold er planlagt med afsæt i de opgaver den kommende vejleder vil møde i sin nye rolle og afholdes i tæt sammenhæng med selve specialuddannelsen, hvor den teoretiske del varetages af din regionale Professionshøjskole.

Formålet med kurset er, at du bliver klædt på til at varetage opgaven som vejleder for kollegaer fremadrettet. Og at du får viden, færdigheder og kompetencer i vejledning med forankring i hverdagen, herunder viden om kommunikation, refleksion, læring, didaktik og feedup begrebet.

Dag 1

Kl. 09.00-14.00
Kurset indledes med en introduktion til Specialuddannelsen i Borger Sygepleje med et særligt fokus på vejleders rolle og ansvar. Dernæst vil dagen have sit fokus på grundlæggende tanker og teorier omkring det, at være vejleder - måske for nogen i en ny kontekst, nemlig som kollega OG vejleder.

På dagen arbejdes der med:

  • Glæder og udfordringer ved vejlederrollen
  • Vejlederrollen – hvad er en vejleder i en kollegial
  • sammenhæng
  • Kommunikation og relationer
  • Lærings – og didaktiske redskaber
  • Refleksion og feedback

Dagen vil have teoretiske oplæg og interaktive processer, hvor vi arbejder så tæt på din hverdag og dine tanker som muligt.

Dag 2

Kl. 09.00-14.00

Kursets anden dag kommer til at handle om, hvordan du kan udvikle en coachende tilgang til vejledning og faglig vejledning.

På dagen arbejdes der med:

  • Hvorfor er det at skabe ”forstyrrelse” et effektivt håndværk for refleksion?
  • Hvordan indgå en ”kontrakt” for samtaler om det fælles tredje
  • Der arbejdes med den systemiske tilgang og coachende redskaber som aktiv lytning, spørgsmålstyper og eksternalisering
  • Hvordan tage hånd om den kollegiale relation og ”samle” relationen op”?

Dagen bliver en kombination af teoretiske oplæg og processer, hvor du kommer til, at træne coachende redskaber ud fra egne praksisnære problematikker.

Praksis

Tilbage til praksis i 2-4 uger hvor redskaber prøves af og der optages en video af 10-15 min. vejlednignssamtale, hvor refleksive coachende redskaber øves.

Dag 3

Kl. 09.00-14.00

Kursets tredje dag bliver en opsamling på ”action learning" hjemmeopgave. I mindre grupper øves der i at give feedback på den medbragte video.
Du vil desuden blive introduceret til SOLO-taksonomien, der kan bidrage til at kvalificere vejledning og sikre progression i læring samt benyttes som redskab, når de i specialuddannelsen krævede kliniske, organisatoriske og kvalitetsudviklende kompetencer skal vurderes og bedømmes (jfr. 7-trins skalaen).
 

Opsummering

Pris
kr. 3.500,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
13.05.2019

Slut
04.06.2019

Tilmeldingsfrist
01.05.2019

Tidspunkt
13.5 + 14.5 + 4.6

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@UCNact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD