Genrepædagogik i FVU og OBU

Genrepædagogikken er udviklet til at fremme marginaliserede elevers læsestandpunkt for herigennem at give disse elever en bedre forudsætning for faglig læring

I Danmark er der lavet forskningsbaserede udviklingsprojekter på området både i grundskole og læreruddannelse, og resultaterne er positive og signifikante. Der er derfor god grund til at antage, at sprog- og genreorienteret undervisning også vil have en positiv og gavnlig effekt i både FVU- og OBU.  

Over halvdelen af kursisterne i FVU har en flersproglig baggrund, hvilket giver nogle særlige sproglige udfordringer. På samme måde er de voksne ordblinde i OBU udfordret pga. et typisk ringe ordforråd og manglende erfaring med skriftsproget generelt. 

I FVU og OBU er der ofte fokus på uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede tekster og genrer. Det kan fx være dokumentationstekster, afrapporteringer, indberetninger, mails til kolleger, CV’er og ansøgninger. Med genrepædagogik i FVU og OBU vil fokus rettes mod at blive opmærksom på, at forskellige tekster har forskellige formål, og at blive bevidst om, hvordan fagspecifikke begreber hænger sammen; kurset præsenterer en tilgang, hvor man som kursist hjælpes til at opdage de sproglige mønstre, som bruges til forskellige sammenhænge.

Målgruppe
FVU- og OBU-undervisere.

Underviser
Adjunkt, Monica Irene Krarup Olesen, UCN act2learn.

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon
72 69 17 09 eller mail. brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 550,00 ekskl. moms

v/min. 15 deltagere. Inkl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
10.10.2017

Slut
10.10.2017

Tilmeldingsfrist
26.09.2017

Tidspunkt
10.10, kl. 14.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING