Growth mindset - Hvordan styrker og fremmer vi et dynamisk tankesæt?

Ved at udvikle et dynamiske tankesæt ved eleverne og os selv som lærere/pædagoger vil vi i højere grad kunne motivere til læring og udvikling i skolen

Forskning viser, at elever, der som udgangspunkt har et dynamisk tankesæt, klarer sig langt bedre i livet, end de elever, der har et fikseret tankesæt (fixed mindset).

Indhold
På kurset får du viden om det dynamiske og det fikserede tankesæt - ”The power of yet”. Vi sætter fokus på hvordan man kan udvikle en klassekultur, der er præget af tankesæt, hvor der er plads til at prøve sig frem og lave fejl. Samtidig er der fokus på, hvordan den formative feedback kan påvirke den enkelte elevs tanker om læring og anvendelse af læringsstrategier.

Desuden kigger vi på betydningen af lærerens og pædagogens mindset. Hvordan kan man i teamet hjælpe hinanden med at fastholde eller udvikle et mindset med fokus på elevernes potentialer?

Målgruppe
Lærere og pædagoger – gerne teams.

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på nyeste viden koblet med eksempler fra praksis og diskussioner og øvelser med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Underviser
Jette Maksten, UCN act2learn

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 550,00 ekskl. moms

v/min. 15 deltagere. Inkl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
29.11.2017

Slut
29.11.2017

Tilmeldingsfrist
13.11.2017

Tidspunkt
29.11, kl. 14.00-17.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING