Grundlæggende ledelsesværktøjer - Styrk din lederrolle

Mangler du værktøjer til at udvikle dig som leder eller mellemleder?

Dette kursus er for dig, som enten er på vej i et lederjob, lige har tiltrådt et lederjob, eller har været leder et stykke tid, men mangler kendskab til de ledelsesmæssige værktøjer, der er anvendelige i hverdagen.

Indhold
På kurset "Grundlæggende ledelsesværktøjer" får du forudsætninger og kundskaber til at udvikle dig som leder. Kurset giver dig indsigt i hvad god ledelse er, og hvad der gør netop dig til en god leder. Du tilegner dig en forståelse af lederstile og ledelsesmetoder, samt en forståelse for egne udfordringer og muligheder som leder. Du får indblik i, hvad der skal til for at skabe udvikling i hverdagen.

Du vil igennem forløbet lære om situationsbestemt ledelse, ud fra hvilket du lærer at benytte den givne situations mest hensigtsmæssige ledelsesstil. Du bliver præsenteret for anerkendende ledelse, med hvilket du lærer at værdsætte medarbejderne og motivere den enkelte til at yde sit bedste. Med forandringsledelse lærer du at håndtere organisationsændringer af diverse typer forandring. Endvidere bliver du præsenteret for en række forskellige kommunikationsværktøjer til fx samarbejds- og konfliktsituationer samt mødeledelse. Kurset er inddelt i de følgende fire moduler:

Modul 1: Personlig ledelse ▪ 2 dage

 • Præsentation
 • Ledelsesbegrebet - hvad er ledelse for en størrelse?
 • Ledelse som disciplin
 • Mellemlederens krydsfelt
 • Planlægning af tiden i forhold til opgaveløsning
 • Personlig planlægning
 • Lederroller - lederens præferencer
 • Ankerkendende ledelse
 • Motivation - hvordan gør man og hvorfor?
 • Situationsbestemt ledelse - gøre det rigtige i den rigtige situation til den rigtige tid
   

Modul 2: Kultur og forandringer ▪ 1 dag

 • Virksomhedens kultur og betydningen af den
 • Forandringer - betydningen af forandringer både for organisationer og for mennesker
 • Forandringsledelse - ledelse af forandringer kræver noget mere
   

Modul 3: Kommunikation og konflikter ▪ 1 dag

 • Kommunikation - hvad er kommunikation?
 • Aktiv lytning - som et ledelsesredskab
 • Kropssprog - sproget som vi alle taler og som vi ikke er bevidst om
 • Konfliktforståelse - hvad er konflikter for noget?
 • Konflikthåndtering - hvordan kan man arbejde konstruktivt med konflikter?
   

​Modul 4: Innovation, mødeledelse og sidste nyt ▪ 2 dage

 • Udvikling og nytænkning af hvervdagens praksis
 • Møder/mødeledelse - facilitering af bedre møder
 • Sidste nyt inden for ledelsesfeltet - hvad er i fokus?
 • Refleksion på egen lederrolle
   

Kurset afsluttes med et oplæg, der tager afsæt i dine refleksioner over din lederrolle, hvor der kobles konkrete værktøjer fra kurser med din egen praksis.

Målgruppe
Kurset er grundlæggende for dig, som på nuværende eller på et senere tidspunkt står i rollen som leder eller mellemleder. Det er primært rettet mod dig, der savner en ledelsesteoretisk basis, og har brug for konkrete værktøjer til at udvikle din lederrolle.

Arbejdsform
Kurset er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Undervisere
Heidi Dich og Elsebeth Wiwe, UCN act2learn

Opsummering

Pris
kr. 9.200,00 ekskl. moms

Du er velkommen til at kontakte kursuskoordinator Pia Ovesen for nærmere info.

Fuld forplejning inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 undervisningsdage fra kl. 08.30-15.30.

Optagelseskrav
Ingen.

Kontakt

Pia Ovesen
Kursuskoordinator

72 69 16 52
pio@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation