Hjerterehabilitering

Opdateret og ny viden om hjerterehabilitering og sundhedspædagogik i relation hertil

Kurset tager udgangspunkt i hjerterehabilitering, som det er tænkt i henhold til sundhedsaftalen om hjerte-kar sygdomme mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner.
Kurset indeholder 3 dage, hvor der gives en opdateret og ny viden på hjertesygdomme og rehabilitering af disse. Herudover er der et 2 dages kursus, der indeholder et sundhedspædagogisk perspektiv på hjerterehabilitering . Der er ud over er der rabat, hvis du tilmelder dig begge kurser samtidigt.

Målgruppe
Målgruppen for kurset er sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, diætister og andre, der arbejder med hjerterehabilitering i kommuner, almen praksis eller på sygehusene i Region Nordjylland.

Formål, udbytte og effekt
På kursets første del får du viden om:

  • Forståelse af den hjertesyge patient
  • Viden om anatomiske og fysiologiske forandringer
  • Sygdomslære med fokus på opdateret viden om infarkt, hjertesvigt og hjerteklapoperede
  • Farmakologi
  • Træning og kostanbefalinger ud fra et rehabiliterende perspektiv.

På kursets anden del får du viden om:

  • Sundhedspædagogisk viden
  • Det relationelle forhold til borgeren
  • Målsætning
  • Mestring af eget liv

Hvordan arbejder vi på modulet?
Uddannelsen er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Vi træner derfor gennem relevante cases, der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Kr. 2.850,00 ekskl. moms for de første 3 dage, kr. 1.900,00 ekskl. moms for de næste 2 dage elle en samlet pris på kr. 4.500,00 ekskl. moms for alle 5 dage.

Målgruppen for kurset er sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, diætister og andre, der arbejder med hjerterehabilitering i kommuner, almen praksis eller på sygehusene i Region Nordjylland.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 + 3 dage

Start
28.09.2017

Slut
29.09.2017

Tilmeldingsfrist
20.09.2017

Tidspunkt
28.9 + 29.9

Kontakt

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD