HR Management på diplomniveau

Det er mennesker, der skaber organisationer, og derfor handler det om at administrere virksomhedens menneskelige ressourcer bedst muligt

På forløbet HR Management klædes du på til at arbejde med alle faser i styring af personaleressourcer lige fra regler og retspraksis på det personalejuridiske område til metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i den offentlige sektor.

Opbygning

Forløbet bygger på modulerne HR i den offentlige sektor (5 ECTS point) og personalejura i den offentlige sektor (10 ECTSpoint) fra diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Du kan med fordel vælge at tage de to moduler i sammenhæng, men du kan også vælge kun at tage et af modulerne.

Hvis du ønsker at tilmelde dig modulerne enkeltvis kan du læse mere om modulet og tilmelde dig via nedenstående link.

Indhold

Modul 1: HR i den offentlige sektor

Modulet giver dig indsigt i HR og personalepolitik i den offentlige sektor samt HR-arbejdets organisering, roller og opgaver.

Du får kendskab til begreber, værtøjer og metoder så du kan agere som professionel HRmedarbejder i den offentlige sektor. Du kommer til at arbejde med HR-strategier og får konkrete færdigheder til aktivt og bevidst at arbejde med metoder og værktøjer til at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejdere i den offentlige sektor.

Modul 2: Personalejura i den offentlige sektor

Formålet med modulet er at give dig et juridisk grundlag for at behandle og træffe afgørelser i konkrete personalesager.

Du vil i forløbet komme til at beskæftige dig med retsregler og retspraksis inden for den kollektive arbejdsret og den individuelle ansættelsesret. Herudover behandles de forvaltningsretlige regler af betydning for område og du vil opnå færdigheder i skriftlig fremstilling af juridisk argumentation.

 

Opsummering

Pris
kr. 13.300,00 momsfri

Samlet pris.
Modul 1: kr. 5.000,00
Modul 2: kr. 8.300,00

Til forløbet må påregnes en udgift på ca. kr. 1.000,00 til bøger og materialer.

Modulerne følges sammen med studerende fra administrationsbacheloruddannelsen, som er en fuldtidsuddannelse hos UCN. Dermed er der også oprettelsesgaranti på modulerne.

Sted
UCN Business
Hobrovej 85
9000 Aalborg

Omfang
Modul 1: 3-4 undervisningsdage + Modul 2: 7-8 undervisningsdage

Point
15 ECTS

Optagelseskrav
For at deltage på akademimodulet, skal du have en ungdomsuddannelse. Det vil sige en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en anden grundlæggende uddannelse. Herudover skal du have to års relevant erhvervserfaring.

Start
24.08.2020

Slut
22.01.2021

Tilmeldingsfrist
07.08.2020

Tidspunkt
Datoer følger – se de enkelte moduler

Kontakt

Birgitte Nørgaard Jensen
Studievejleder / Uddannelseskonsulent

72 69 17 39
bin@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation

Lis Berith Christiansen
Studiesekretær

72 69 16 59
lbc@UCNact2learn.dk

Ledelse og Organisation