Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber

Formålet med uddannelsen er, at deltagerne bagefter kan bidrage til udvikling og fastholdelse af et inkluderende pædagogisk miljø i klubben

På uddannelsen arbejder deltagerne bl.a. med, hvordan man inddrager alle brugere i aktiviteter i klubben ud fra en ressourceorienteret tilgang til de større børn og unge. Desuden lærer deltagerne om, hvordan man kommunikerer med større børn og unge, såman forebygger konflikter.

Mål
Deltageren kan bidrage til udvikling og fastholdelse af en pædagogisk praksis, der understøtter et inkluderende pædagogisk miljø i klubben. Deltagerne kan bidrage aktivt til at understøtte inddragelse og deltagelse af alle større børn og unge i aktiviteter på klubområdet. I det arbejde kan deltagerne identificere barrierer i samspillet, der modarbejder inklusion af enkeltindivider eller grupper af større børn og unge. Deltagerme lam støtte den enkeltes trivsel og oplevelse af at være en del af fællesskabet i klubben ud fra en ressourceorienteret tilgang til de unge. Herunder kan deltagerne kommunikere med de unge på en sådan måde, at de unge oplever, at de bliver hørt, forstået og respekteret. Desuden er deltagerne opmærksom på kommunikationens betydning for at forebygge og håndtere konflikter med og mellem unge.

Målgruppe
Målgruppen er klubmedarbejdere i AMU-målgruppen - dvs medarbejdere med en uddannelse til og med en erhvervsuddannelse.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.888,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse som du har brugt inden for de sidste 5 år ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
21.12.2017

Slut
29.12.2017

Tilmeldingsfrist
19.12.2017

Tidspunkt
21.12 + 22.12 + 27.12 + 28.12 + 29.12.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING