Inkontinens - Pleje, behandling og vejledning

Deltageren kan efter endt uddannelse tilrettelægge og gennemføre pleje og relevant behandling af inkontinens og kan endvidere vejlede borger/patient og kolleger om forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering

Mål
Ud fra tidligere erhvervet grundlæggende viden om inkontinens kan deltageren iværksætte relevant pleje og behandling af inkontinens, evt. i et tværfagligt samarbejde. I den forbindelse kan deltageren anvende viden om sygdommes og medicinpræparaters indflydelse på inkontinens.

Deltageren kan tilrettelægge og gennemføre grundlæggende helhedsorienteret pleje og behandling af inkontinensproblemer, så de i mindst muligt omfang generer borgerens hverdagsliv. I den forbindelse kender deltageren de gængse hjælpemidler samt lovgivningen på området og kan opsøge viden om aktuelle og relevante hjælpemidler.

Deltageren kan vejlede og indgå i dialog med borger/patient og kolleger omkring forebyggelse og løsning af inkontinensproblemer og støtte borgerens rehabilitering.

Deltageren kan vejlede kolleger i lokale instrukser og kan vurdere egen pleje- og behandlingsindsats mhp. at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Har du en videregående uddannelse brugt inden for seneste 5 år er deltagerbetaling kr. 1.825,10 ellers er deltagerbetaling kr. 0,00.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
3 dage

Start
23.10.2017

Slut
25.10.2017

Tilmeldingsfrist
15.09.2017

Tidspunkt
23.10 + 24.10 + 25.10.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING