Innovation i undervisningen

- med afsæt i gymnasiereformen

Du får en overordnet viden om innovations- og entreprenørskabsundervisning, der gør dig i stand til at køre forløb i egen undervisning i overensstemmelse med de nye krav i gymnasiereformen.

Introduktion til innovations- og entreprenørskabsforståelse, der er i overensstemmelse med UVM og gymnasiereformens krav om inddragelse af innovation.

Introduktion til eksisterende tilgange til innovations- og entreprenørskabsundervisning samt eksisterende materialer, der kan fungere som inspiration til egen undervisning.

Gennemgang af didaktiske principper for innovationsundervisning, der kan implementeres i den daglige undervisning i samspil med arbejde med faglige mål.

Kort workshop med henblik på udvikling af egne undervisningsforløb.

Introduktion til muligheder for at søge projektstøtte hos Fonden for Entreprenørskab, netværk for undervisere (NEIS), samt andre relevante tilbud.

 

Underviser

Projektleder Andreas Kambskard, Fonden for Entreprenørskab.

Målgruppe

Undervisere på de gymnasiale uddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 momsfri

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
19.03.2019

Slut
19.03.2019

Tilmeldingsfrist
19.02.2019

Tidspunkt
19.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Maria Preisler Nørgaard
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 31
mpn@ucn.dk

Træffes tirsdag kl. 8.30-15 og torsdag kl. 8.30-12.00.