Introduktion til neurovidenskabelig teori og arbejdsmetode

Kurset indeholder blandt andet en introduktion til neurovidenskabelig teori og forskning med nedslag i temaerne læring, hukommelse, stress og tilknytning

Når man anlægger et neuropædagogisk perspektiv i sin pædagogiske praksis, har man som professionel fokus på det enkelte barn/borger og dennes tegn på eksempelvis motivation, trivsel og balance, men i høj grad også tegn på stress, frustration og ubalance. Dette tegnlæsningsarbejde er grundstenen i neuropædagogisk arbejdsmetode og forudsætningen for at kunne imødekomme og tilrettelægge lærings- og udviklingstiltag, som skaber mere og bedre læring og udvikling for både barn/borger og de professionelle.

Måske har du hørt og læst om neuropædagogik som led i din uddannelse, måske arbejder nogle af dine kollegaer med dette perspektiv, eller måske er du bare nysgerrig på det med hjernen i en pædagogisk kontekst – vi byder alle velkommen på dette spændende kursus om neuropædagogik.

Kurset indeholder en introduktion til neurovidenskabelig teori og forskning med nedslag i temaerne læring, hukommelse, stress og tilknytning. Herudover introduceres til neuropædagogik i praksis med fokus på, hvorledes vi arbejder med de neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger, lærere, medhjælpere og assistenter, dagplejere m.fl. der arbejder med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i praksis med børn, unge og/eller borgere i både ordinære og specialpædagogiske tilbud. Kurset vil tage udgangspunkt i holdets deltagere således indholdet bliver så praksisnært og relevant som muligt, for den enkelte deltager.

Formål

At give dig viden omkring neuropsykologisk og neuropædagogisk teori og arbejdsmetode, samt muligheden for refleksion over egen tilgang og metode i praksis. Kurset giver dig viden om neurovidenskabelig forskning, der understøtter implementeringen af et neuropædagogisk perspektiv i fremtidig pædagogisk praksis.

Indhold

På kurset vil du:

  • blive introduceret til det neuropædagogiske genstandsfelt, menneske- og læringssyn
  • få kendskab til udvalgte neuropsykologiske temaer, med inddragelse af hjerneteori ift. relevante strukturer og kredsløb
  • blive præsenteret for neuropædagogisk tilgang og arbejdsmetode ved udvalgte caseeksempler
  • blive præsenteret for evidens, der understøtter implementeringen af et neuropædagogisk perspektiv i pædagogisk praksis

Undervisningsform

Dialogiske oplæg, refleksionsøvelser, samt arbejde i refleksionsgrupper

Opsummering

Pris
kr. 2.200,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Lonni Jeppesen, lektor og Linda Kunz Sørensen, lektor, begge ved Neuropædagogisk Kompetencecenter UCN.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Kan afvikles andre steder i landet. Kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
Kurset er opbygget over 2 kursusdage af 6 timers varighed pr. dag

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter