Introduktion til pædagogisk arbejde F/I

Deltageren introduceres til arbejdet indenfor det pædagogiske område. Uddannelsen giver indblik i de danske institutioners organisering og kulturen på børneområdet

Fokus i uddannelsen er også på bevidsthed om egen kulturel baggrund og dennes betydning for at kunne indgå i det pædagogiske arbejde.

Mål
Deltageren kan:

  • medvirke i daglige arbejdsopgaver i samarbejde med børn, forældre og kollegaer og hermed få forståelse for varetagelse af jobfunktioner inden for det pædagogiske område
  • indgå i planlægning og udførelse af pædagogiske aktiviteter, ud fra et grundlæggende kendskab til kulturen på børneområdet
  • med bevidsthed om egne værdier og normer, udvise forståelse for andres værdier og normer, i forhold til børns opdragelse, læring og udvikling
  • blive bevidst om at vedkommendes kulturbaggrund er en ressource som kan anvendes indenfor det pædagogiske arbejdsfelt
  • gennem et bevidst relationelt samspil med børn og forældre, medvirke til at støtte etniske børn i deres personlige, kulturelle og sociale udvikling
  • kan søge sparring og indgå i et samarbejde med kollegaer.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til flygtninge, indvandrere og personer med dansk som andetsprog, som søger arbejde på det danske arbejdsmarked inden for det pædagogiske felt, med fokus på dagtilbudsområdet.

 

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 5.920,00, men kun hvis du har en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
10 dage

Start
16.12.2019

Slut
17.01.2020

Tilmeldingsfrist
09.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12 + 13.1 + 14.1 + 15.1 + 16.1 + 17.1, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring