IT og læse- og skrivevanskeligheder

Har du ordblinde elever i din klasse

- eller elever som er læse- og skrivesvage, og derfor bruger hjælpemidler i undervisningen? Og er du usikker på programmerne, og hvordan du bedst hjælper dine elever? Så er dette kursus noget for dig. 

Der gennemgås nogle af de forskellige programmer og hjælpemidler, som findes ift. læse- og skrivestøtte. Vi vil sammen debattere, hvad der skal til for at undervisningen tilgodeser læse- og skrivesvage elever, og hvordan I som skole bedst muligt hjælper disse elever. Vi kommer også kort omkring afgangsprøverne, og hvilke muligheder der findes her.

Medbring computer/chromebook, så du evt. kan afprøve tingene undervejs eller spørge om konkrete problemstillinger – så forsøger vi i fællesskab at finde frem til en løsning.

 

Underviser

Pædagogisk konsulent Susanne Christensen, UCN CFU.

Målgruppe

Dansk- og specialundervisningslærere.

Opsummering

Pris
kr. 450,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
21.03.2019

Slut
21.03.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
21.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Susanne Christensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 36
susc@ucn.dk

Træffes tirsdag og torsdag efter aftale.

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk