Karrierelæring og det timeløse fag - uddannelse og job - en halv dag

Her får du en introduktion til faget ”uddannelse og job” samt Bill Laws karrierelæringsteori, og du får nogle få inspirationseksempler til din praksis 

Med et øget fokus på erhvervsuddannelser, overgange til ungdomsuddannelser, nye begreber til uddannelsesparathedsvurderingerne samt nye eksempler på funktioner som karrierelæringsvejledere og uddannelses- og erhvervsvejledere, får det obligatorisk men ofte timeløse fag ”Uddannelse og job” en særdeles vigtig rolle i folkeskolen. Hvordan kan vi hjælpe elever videre i livet efter folkeskolen med en lyst til læring og med positive udsigter?

Faget ”uddannelse og job” er et obligatorisk men ofte timeløst fag i folkeskolen fra 0. til 9. klasse, hvor formålet er, at eleverne skal opnå kompetencer til at træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger, forståelse for betydningen af livslang læring samt alsidig viden om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Men hvordan griber man dette fag an, så det kan indgå i almendidaktikken i samspil med andre fag og som et selvstændigt fag eller forløb? Og hvor kan der hentes teoretisk inspiration til at arbejde med faget?

Den engelsk karrierelæringsteoretiker, Bill Law, peger på, at det at træffe kompetente valg er mindst lige så vigtigt at lære som at læse, skrive og regne. Samtidig siger han, at læringen kræver hjælp, og det er her, vi i den pædagogisk praksis har en særdeles vigtig rolle. 

Hvad arbejder du med på kurset? 

Med inspiration fra teorien og forskningen i karrierelæring er fokus på dette kursus at arbejde med faget ”uddannelse og job” samt karrierelæring i pædagogisk praksis. På kurset introduceres I for faget ”Uddannelse og job”, begrebet karrierelæring og Bill Laws taksonomi, men vigtigst af alt arbejder vi med praksisnære ideer og inspiration til, hvordan ”uddannelse og job” kan indgå i jeres almendidaktik og som selvstændigt forløb. 

Hvordan arbejder vi på kurset? 

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksion og inddragelse af jeres praksis samt aktiviteter ud fra praksisnære værktøjer, der direkte kan anvendes i jeres hverdag. Desuden skal vi udfordres på vores ”plejer” og turde tage nogle ærlige og humoristiske dialoger om vores virkelighed. 

Målgruppe 

Lærere og pædagoger i skolen.

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. 

Opsummering

Pris
kr. 550,00 ekskl. moms

Inkl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
En halv undervisningsgang kl. 13.00 - 16.00

Start
24.02.2020

Slut
24.02.2020

Tilmeldingsfrist
17.01.2020

Tidspunkt
24.2, kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring