Kompetenceudvikling for fagpersoner der skal varetage forældrekurser del 2

Formålet med dette del 2 kursus, er at du klædes bedre på til at kunne mestre mødelederrollen, facilitere gruppeprocesser og være netværksskaber på forældrekurset. Kurset vil være en kombination af faglige oplæg med en praktisk forankring og forskellige øvelser

Du vil komme til at arbejde med de dilemmaer som moderne familier, med deres forskellige forudsætninger ofte står i, når de skal være forældre.

Målgruppe:
For dig der har taget det grundlæggende 4 dages kursus i Kompetenceudvikling for fagpersoner, der skal varetage forældrekurser.

Udbytte
Du vil komme til at arbejde med udviklingsmål ud fra din egen praksis (aktionslæring) De 2 dages kursuslæring er

  • Mødelederrollen og facilitators forskellige ”kasketter” v/Lone Meldgaard, lektor pæd.art og cand.scient soc.
  • Gruppedynamik og gruppeprocesser (psykologi), at skabe læring og holdningsudveksling i grupper, formål med netværksdannelse og hvordan du som mødeleder kan være facilitator for netværksdannelse blandt forældrene v/ Henrik Melbye Madsen, cand. psyk

Hvordan arbejder vi på modulet?
Kurset er tilrettelagt som et aktivt undervisningsforløb, hvor læring og udvikling sker i en vekselvirkning mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling.

Opsummering

Pris
kr. 2.000,00 ekskl. moms

Kaffe, te, vand, morgenbrød og frugt er inkluderet i prisen.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsdage fra kl. 09.00-15.15

Start
31.05.2018

Slut
01.06.2018

Tilmeldingsfrist
01.05.2018

Tidspunkt
31.5 + 1.6

Kontakt

Heidi Keller Hansen
Studiesekretær

72 69 17 13
hih@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION

Lone Meldgaard
Lektor

72 69 12 39
lom@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD