Konflikt- og voldsforebyggelse på arbejdspladsen

Måske har I potentielt risiko for voldssituationer på din arbejdsplads?

Måske oplever du af og til i dit arbejde situationer, hvor borgere / brugere / elever / patienter / pårørende er så pressede, at der opstår risiko for en akut eskalerende konflikt.

Måske har du eller dine kolleger konkret oplevet tilspidsede konflikt- eller voldssituationer i forbindelse med arbejdet.

Måske kan du genkende nogen af flg. eksempler på situationer, der potentielt kan udvikle sig til vold:

  • kontanthjælpsmodtageren, der mener sig berettiget til flere ydelser, end lovgivningen rummer mulighed for at give,
  • eleven, der føler sig afmægtig i skole- og uddannelsessystemets krav,
  • forældreparret, som oplever, at deres barn ikke modtager den bedst mulige hjælp til at klare sig i skole og fritid,
  • den institutionsanbragte, der føler sig klemt og ikke forstår de professionelles gode hensigter,
  • beboeren, der er udviklingshæmmet eller har mistet sine hæmninger pga. sygdom eller sociale udfordringer og som nægter at følge husets regler,
  • asylsøgeren, der bliver bange for autoriteternes magt og forsvarer sig med trusler
  • den travle borger, der oplever, at andre prioriteres før ham i skadestuen eller ambulatoriet,
  • den demente borger, der modtager hjælp, men ikke oplever, at det er på hans præmisser.

Måske er scenariet helt anderledes hos jer, men rummer alligevel risiko for konflikt og vold...

Program

Kurset tager udgangspunkt i deltagernes konkrete erfaringer og risici. Vi arbejder med oplæg/teori, kommunikationsøvelser med fokus på konfliktnedtrappende verbal og nonverbale udtryk samt færdigheder i håndtering af kritiske situationer.

Vi har et teoretisk afsæt i evidensbaseret litteratur og du vil møde undervisere med mangeårige erfaringer og særlig interesse og viden om konflikt og voldsforebyggelse/-håndtering.

Vi arbejder med færdighedstræning i form af kommunikationstræning, hvor vi samarbejder med skuespillere, som har stor erfaring med undervisning i kommunikation i kritiske situationer. Skuespillerne instrueres i kursisternes konkrete udfordringer og som kursist får du mulighed for af afprøve dine færdigheder sammen med en skuespiller.

Du får mulighed for at få konkret sparring på de udfordringer, som du og din arbejdsplads oplever og I får tilbud om opfølgning på arbejdspladsen.

Dag 1:
Konfliktforståelse og menneskers forskellighed som afsæt for konflikt og vold.

Formalia omkring voldshåndtering og ansvar for arbejdsmiljø.

Drøftelser af teori og praksis med udgangspunkt i deltagernes cases.

Dag 2:
Kommunikation i kritiske situationer.

Forebyggelse af konflikt- og voldssituationer.

Kommunikationstræning med udgangspunkt i egne udfordringer. Kursisternes egne cases danner afsæt for deres instruktion af skuespillerne, som udgør den kritiske partner i kommunikationen.

Sparring på konkrete udfordringer.

Dag 3:
Kommunikationstræning fortsat fra dag 2.

Det kollegiale samarbejde om det bedst mulige arbejdsmiljø i relation til konflikt og vold.

Fysiske rammer i relation til kritiske situationer.

Sparring på konkrete udfordringer.

Kurset henvender sig til

Kurset henvender sig til professionelle, der i deres arbejdsliv har risiko for, at der opstår tilspidsede situationer, der rummer konflikt med risiko for vold.

Der er mulighed for som arbejdsplads at tilmelde sig samlet.

Alternativt kan vi skræddersy uddannelsesforløbet særligt efter jeres ønsker og behov hvad angår varighed, omfang og niveau.

Kursusleder

Berit Ryhammer, udviklingsskonsulent, cand.cur., MLP.

Opsummering

Pris
kr. 3.995,00 ekskl. moms

Kurset er med fuld forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 dage

Start
13.03.2019

Slut
15.03.2019

Tilmeldingsfrist
20.02.2019

Tidspunkt
13.3 + 14.3 + 15.3

Kontakt

Berit Ryhammer
Udviklingskonsulent

72 69 03 31
ber@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING