Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde

De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Mål
Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.

De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
17.12.2018

Slut
21.12.2018

Tilmeldingsfrist
12.12.2018

Tidspunkt
17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12 + 21.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING