Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde

Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde

De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Mål
Deltagerne kan forebygge og håndtere konflikter i det daglige pædagogiske arbejde. De kan medvirke til at skabe et konflikthåndterende miljø i gruppen ved at skabe rammer, der kan udvikle brugernes kompetencer til at forebygge og løse konflikter.

Deltagerne har konfliktforståelse og kan anvende forskellige konfliktløsningsmodeller.

De har kendskab til egne konfliktmønstre og kan anvende relevante roller i brugernes konflikter eller i de konflikter, som de selv er en del af.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere, dagplejere, klubmedarbejdere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.755,75, men kun hvis du har en videregående uddannelse. Ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
16.12.2019

Slut
20.12.2019

Tilmeldingsfrist
11.12.2019

Tidspunkt
16.12 + 17.12 + 18.12 + 19.12 + 20.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring