Konsolidering af læring

Hvordan tilrettelægger vi undervisningen, så læring fæstnes hos eleven?

Med fokus på at konsolidere læringen, planlægges en undervisning, tilrettelagt med fokus på variation i valget af aktiviteter, så stoffet behandles på flere forskellige måder og med forskellig dybde.

Indhold

  • Konsolidering er vigtig, fordi det sikrer at stoffet kan genkaldes fra langtidshukommelsen – og bringes i anvendelse igen.
  • Eleverne præsenteres for og anvender læringsstrategier, som de bevidst kan vælge imellem.
  • Læreren tilrettelægger en varieret undervisning, der giver mulighed for at arbejde med stoffet på forskellige måder.

Kurset tager udgangspunkt i 5 vigtige grundelementer i en god konsolideringspraksis: repetition, dialog, vurdering, refleksion og opsummering. Dialogen præsenteres som en bærende konsoliderende aktivitet, der kan støtte eleverne i at udvikle deres metakognitive kompetencer og selvregulerede læring. Det sker, når eleverne taler om fx begreber, strategier og løsningsmuligheder, og på den måde også får indsigt i andre elevers arbejdsvaner, måder at gribe opgaver an på og deres valg af læringsstrategier.

Målgruppe
Lærere og pædagoger.

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på nyeste viden koblet med eksempler fra praksis og diskussioner og øvelser med udgangspunkt i deltagernes erfaringer og refleksioner.

Underviser
Dorthe Geisnæs, UCN act2learn (medforfatter til bogen "Metakognition, selvregulering og konsolidering").

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.250,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
02.11.2017

Slut
02.11.2017

Tilmeldingsfrist
20.10.2017

Tidspunkt
Kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING