Konsulentrollen

Udviklingen i sundhedsvæsnet giver hjemmesygeplejersker en stadig kontakt flade, og mange nye formidlings- og vejledningsopgaver

Disse opgaver, retter sig mod andre sundhedsprofessionelle, patienter og pårørende, og kan have mange forskellige formål. For at sikre, at du som hjemmesygeplejerske er klædt på til denne konsulentfunktion og samtidig styrke dine kommunikative færdigheder, har vi udviklet dette kursus til dig.

Indhold

  • Kommunikation i forskellige kontekster med mulighed for, at træne dine færdigheder
  • Forskellige positioner i konsulentrollen
  • Kollegial feedback
  • Igangsættelse af positive og konstruktive processer
  • Hjemmesygeplejersken som den koordinerende og ledende person
  • Undervisning og formidling

Målgruppe

Hjemmesygeplejersker

Arbejdsform

Kurset er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Du trænes gennem relevante cases der tager udgangspunkt i netop din erfaring og hverdag, og derved lader vi virkeligheden guide os.

Før kurset vil vi bede dig udarbejde med kort beskrivelse af en oplevet situation med en borger. Beskrivelsen skal have fokus på den kommunikation som foregik parterne imellem. Beskrivelsen skal anvendes som en aktiv del af undervisningen, i form af kommunikationstræning.

Opsummering

Pris
kr. 4.800,00 momsfri

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
5 dage

Start
07.11.2018

Slut
13.11.2018

Tilmeldingsfrist
01.11.2018

Tidspunkt
7.11 + 8.11 + 9.11 + 12.11 + 13.11.
Alle dage kl. 09.00-15.00.
Undervisningen foregår i lokale 5.2.45.

Kontakt

Judy Hagerup Jacobsen
Studiesekretær

72 69 04 06
juj@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD