Kreativitet og arbejdshukommelse

På dette kursus arbejdes der med teori med fokus på, hvordan man gennem praktisk-kunstneriske opgaver kan styrke den visiospatielle funktion i forbindelse med arbejdshukommelsen

Vi tager fat i de muligheder, der er i forbindelse med tegning og arbejde med rumlige udtryk. Udover teorien, vil der blive givet konkrete forlag til, hvordan man kan observere og systematisere sine iagttagelser og overvejelser i en kreativ og praktisk-kunstnerisk sammenhæng. Samtidig kan de praktiske opgaver bruges i samspil med teorien og kan anvendes i egen pædagogisk praksis efterfølgende.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger og lærere m.fl., der arbejder med eller ønsker at arbejde med praktisk/kreativ undervisning og aktiviteter enten i ordinære eller specialpædagogiske tilbud.

Formål

At kvalificere dig til at kunne arbejde med praktisk/kreative opgaver og argumentere teoretisk, samt være i stand til at arbejde med at styrke og beskrive elevernes/børnenes/borgernes arbejdshukommelse og læringsmuligheder.

Indhold

Der arbejdes både praktisk og teoretisk. På kurset vil der være gennemgang af  teori i forhold til kreativitet, arbejdshukommelse og læring i et neuropædagogisk perspektiv og praktisk-kunstneriske opgaver.

Undervisningsform

Oplæg og praktisk-kunstneriske opgaver.

Opsummering

Pris
kr. 2.200,00 momsfri

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Adjunkt Tina Klinkby

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
To undervisningsgange af hver 6 timer

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter