Kreativitet og arbejdshukommelse

På dette kursus arbejdes der med teori med fokus på, hvordan man gennem praktisk-kunstneriske opgaver kan styrke den visiospatielle funktion i forbindelse med arbejdshukommelsen

Vi tager fat i de muligheder, der er i forbindelse med tegning og arbejde med rumlige udtryk. Udover teorien, vil der blive givet konkrete forlag til, hvordan man kan observere og systematisere sine iagttagelser og overvejelser i en kreativ og praktisk-kunstnerisk sammenhæng. Samtidig kan de praktiske opgaver bruges i samspil med teorien og kan anvendes i egen pædagogisk praksis efterfølgende.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagoger og lærere m.fl., der arbejder med eller ønsker at arbejde med praktisk/kreativ undervisning og aktiviteter enten i ordinære eller specialpædagogiske tilbud.

Formål

At kvalificere dig til at kunne arbejde med praktisk/kreative opgaver og argumentere teoretisk, samt være i stand til at arbejde med at styrke og beskrive elevernes/børnenes/borgernes arbejdshukommelse og læringsmuligheder.

Indhold

Der arbejdes både praktisk og teoretisk. På kurset vil der være gennemgang af  teori i forhold til kreativitet, arbejdshukommelse og læring i et neuropædagogisk perspektiv og praktisk-kunstneriske opgaver.

Undervisningsform

Oplæg og praktisk-kunstneriske opgaver.

Opsummering

Pris
kr. 2.200,00 momsfri

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Adjunkt Tina Klinkby

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Kan aftales efter behov eller planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
To undervisningsgange af hver 6 timer

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER