Krop, skam og stolthed

- på tværs af medier

Få nye øjne på mediernes portrættering af den idealiserede og den uønskede krop, bliv klogere på kropsskam og stigmatisering og få inspiration til, hvorledes temaet skam og krop kan inddrages i dansk- og medieundervisningen. Ikke at leve op til kropsidealet er for mange forbundet med skam, hvilket gør temaet yderst relevant i enhver klasse på ungdomsuddannelserne. 

Med udgangspunkt i bogen ”Krop, skam og stolthed - på tværs af medier” (2018), belyser dette kursus temaet skam og krop ud fra et dansk- og mediefagligt perspektiv med inddragelse af både psykologiske, samfundsmæssige og kulturhistoriske aspekter. 

Kurset indeholder workshop, hvor deltagerne vil få øvelser, der tager afsæt i fremstilling af krop, skam og stigmatisering i udvalgte medier. Øvelserne vil indeholde sproglige analyser, diskursøvelser og billedanalyser. 

 

Underviser

Forfatter, cand.mag. i dansk Mia Bang Nedergaard, København.

Målgruppe

Dansk- og mediefagslærere på de gymnasiale uddannelser.

Opsummering

Pris
kr. 890,00 momsfri

Inkl. kaffe

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 timer

Start
05.03.2019

Slut
05.03.2019

Tilmeldingsfrist
05.02.2019

Tidspunkt
05.03.2019 kl. 13.00 - 16.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Maria Preisler Nørgaard
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 31
mpn@ucn.dk

Træffes tirsdag kl. 8.30-15 og torsdag kl. 8.30-12.00.