Lærer-elev-relationen – et didaktisk grundvilkår

Temaet Lærer-elev-relationen – et didaktisk grundvilkår udgør en undervisningsgang på diplommodulet Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber. Du har mulighed for at deltage som kursist i den enkelte undervisningsgang. 

Kort beskrivelse: Didaktik bygger bro mellem elevernes læring og trivsel i skolen og udgør derfor en central opgave for skolens professionelle. Didaktisk kompetence forudsættes af engagerende og understøttende forbindelser mellem faget, undervisningsindholdet, eleverne og underviseren og kan forstås som en social enhed, hvor underviseren bærer hovedansvaret. Denne undervisningsgang beskæftiger vi os bl.a. med: 

  • et læringsmiljø, der erkender eleverne, som dets mest betydningsfulde deltagere 
  • læring og læreprocessers sociale og inddragende natur 
  • lærerteamets rolle og relationsopgave 

Bemærk at deltagelse som kursist i denne undervisningsgang ikke udløser ECTS-point, og at du ikke kan få merit for undervisningsgangen, hvis du skulle ønske at læse hele modulet på et senere tidspunkt.  

 

Opsummering

Pris
kr. 850,00 ekskl. moms

Undervisningsgang på eftermiddagsmodul - online. Fællesskabende didaktik – didaktisk ledelse af klassefællesskaber.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsgang kl. 14.00-17.30

Start
09.11.2020

Slut
09.11.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
9.11, kl. 14.00-17.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring