Læring i et neuropædagogisk perspektiv

Når vi anskuer læring i et neuropædagogisk perspektiv, har man som professionel i pædagogisk praksis fokus på det enkelte barn og dettes tegn på læring, motivation, trivsel og balance, men i høj grad også tegn på stress, frustration og ubalance

Når relationer bliver forudsætningen for læring

Dette tegnlæsningsarbejde er grundstenen i neuropædagogisk arbejdsmetode og forudsætningen for at kunne imødekomme og tilrettelægge læringstiltag, som skaber mere og bedre læring for både barn og de professionelle. Fænomenet læring er komplekst og på dette kursus vil vi kigge nærmere på den nyeste neuropædagogiske forskning og dennes bud på en definition af læring ved det udvidede læringsbegreb. Måske har du hørt og læst om neuropædagogik som led i din uddannelse, måske arbejder nogle af dine kollegaer med dette perspektiv, eller måske er du bare nysgerrig på det med hjernen og læring i en pædagogisk kontekst – dette kursus er for dig som arbejder med læring i dagtilbud, skole og fritidstilbud.

Kurset indeholder en introduktion til det neuropædagogiske genstandfelt og læringssyn. Med udgangspunkt i neurovidenskabelig teori og forskning udfoldes temaerne læring, arbejdshukommelse og eksekutive funktioner. Herudover introduceres til tegnlæsning i et neuropædagogisk perspektiv med fokus på, hvorledes vi tilrettelægger læringstiltag i pædagogisk praksis.

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere og pædagoger, der arbejder med udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver i praksis med børn og unge i både ordinære og specialpædagogiske tilbud. Kurset vil tage udgangspunkt i holdets deltagere således indholdet bliver så praksisnært og relevant som muligt, for den enkelte deltager.

Formål

At give dig viden omkring neuropsykologisk og neuropædagogisk teori og arbejdsmetode, samt muligheden for refleksion over egen tilgang og metode i praksis. Kurset giver dig viden om neurovidenskabelig forskning, der understøtter implementeringen af et neuropædagogisk perspektiv i fremtidig pædagogisk praksis.

Indhold

På kurset vil du:

  • blive introduceret til det neuropædagogiske genstandsfelt, menneske- og læringssyn
  • få kendskab til udvalgte neuropsykologiske temaer, med inddragelse af hjerneteori ift. relevante strukturer og kredsløb
  • blive præsenteret for neuropædagogisk tilgang og arbejdsmetode ved udvalgte caseeksempler
  • Måltidet som læringsrum
  • blive præsenteret for evidens, der understøtter implementeringen af et neuropædagogisk perspektiv på læring i pædagogisk praksis

Undervisningsform

Dialogiske oplæg, refleksionsøvelser, samt arbejde i refleksionsgrupper.

Særlige ønsker?

Hvis du/I som institution ønsker et lukket kursusforløb, kontakt da venligst kursussekretær Kirsten Larsen. 

Opsummering

Pris
kr. 2.200,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Lonni Jeppesen, lektor og Linda Kunz Sørensen, lektor, begge ved Neuropædagogisk Kompetencecenter.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Bemærkninger
Kan afvikles andre steder i landet. Kan planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
2 dage a 6 timers oplæg

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter