Læringsdata - et udgangspunkt for teamets samarbejde om elevernes læring og trivsel - act2learn

Kurset sætter fokus på teamsamarbejde om læringsdata, evaluering, målorienteret læring og didaktisk praksis i og omkring en klasse eller en årgang

Indhold
Med skolereformen er der skabt opmærksomhed på læreren og pædagogen som læringsleder. Elevens læringsudbytte er kommet i centrum, og undervisning er blevet til læringsledelse. Kursets tilgang til undervisning og lærerprocesser baserer sig på en forståelse af læringsledelse som en kollektiv aktivitet, som et samarbejde mellem professionelle omkring en gruppe elever. Forskning viser, at udvikling af gensidig afhængighed og samarbejde mellem professionelle er afgørende for elevernes læringsresultater og trivsel. Grundtanken er, at intet menneske alene har al den viden, de færdigheder og det talent, der skal til, for at indsamle viden om, støtte og forbedre elevers læring og læreprocesser. Et sådant arbejde kræver en kollaborativ indsats.

På kurset arbejder vi med forskellige teoretiske forståelser og analyser af teamsamarbejde om systematisk anvendelse af læringsdata.

Vi kommer bl.a. omkring:

 • Hvordan man i teams kan samarbejde gensidigt ansvarligt med indsamling af data om og evaluering af elevers læring og trivsel.
 • Hvordan teams kan samarbejde om at anvende viden fra data og evaluering i deres didaktiske planlægning af læreprocesser.
 • Betydningen af en fælles intention, et fælles pædagogisk sprog og en bevidst fælles praksis med fokus på:
  • Hvad ønsker vi, at eleverne skal vide og kunne?
  • Hvordan kan vi vide, at vores elever lærer det, vi ønsker?
  • Hvordan reagerer vi, hvis eleverne ikke lærer det, der er intentionen?
  • Hvordan differentieres undervisningen, så alle elever lærer mest mulig?

Målgruppe:
Teams, vejledere

Form
Kurset vil være en kombination af oplæg baseret på den nyeste viden om data og læreprocesser. Undervisningen kobles med eksempler fra praksis, og diskussioner og øvelser tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og reflesksioner.

Undervisere
Jette Maksten og Dorthe Munk, UCN act2learn

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon 72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 1.650,00 ekskl. moms

v/min. 20 deltagere. Inkl. morgenbrød, sandwich, kaffe/the og vand.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
18.01.2018

Slut
18.01.2018

Tilmeldingsfrist
20.12.2017

Tidspunkt
18.1, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING