Læringsforløb for dagplejere - Den styrkede pædagogiske læreplan

Vi udbyder nu læringsforløb for alle dagplejere i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan

Vi gør opmærksomme på, at læringsforløbet opfylder de ministerielle krav som er knyttet til puljemidler vedr. ”stærke dagtilbud”.

Omfang

Læringsforløbet omfatter 22,5 timer fordelt på 3 dage. Der bør endvidere sættes tid af til at arbejde med understøttende strukturer fx i legestuegruppen, sammen med dagplejepædagogen og på tværs af dagtilbuddet.

Indhold

Læringsforløb for dagplejere vil have fokus på

  • Rollen som dagplejer med fokus på at arbejde med læringsmiljøer i et hjemligt miljø, med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer
  • Den styrkede pædagogiske læreplan og dennes pejlemærker
  • Viden om ”det nye” i læreplanen og det styrkede grundlag: bl.a. børneperspektiver, dannelse, barnesyn, leg, læring, børnefællesskaber, forældresamarbejde, sammenhæng i overgange, arbejdet med at skabe læringsmiljøer gennem hele dagen, rutinesituationer, børn i udsatte positioner, evalueringskultur i daginstitutionen.
  • Aktionslæring og inspiration til nye praksistiltag hjemme i egen praksis

Læringsmål                                                                                                                                            

Læringsforløb for dagplejere vil styrke det daglige pædagogiske arbejde i dagplejen gennem brug af den styrkede pædagogiske læreplans centrale begreber, indhold og sprog. I læringsforløbet vil deltagerne få en større viden om stærkere færdigheder i forhold til at realisere den styrkede pædagogiske læreplan.

Når dagplejerne har afsluttet læringsforløbet er målet at de

  • Har fået større kendskab til særlige udfordringer og muligheder forbundet med at arbejde med pædagogiske læringsmiljøer i et hjemligt miljø med en lille børnegruppe og uden daglige kollegaer.
  • Har fået mere indsigt i arbejdet med at reflektere over og forholde sig kritisk til egen pædagogiske praksis.
  • Har fået større viden om og stærkere færdigheder til at indgå i samarbejde med andre dagplejere, ledelse og forældre om at tilrettelægge, udvikle og evaluere pædagogiske læringsmiljøer.
  • Har opnået større indsigt i den styrkede pædagogiske læreplan, særligt, hvad der kendetegner, og hvordan man tilrettelægger pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet og en god evalueringskultur.
  • Kan arbejde med at omsætte og forankre ny viden om den styrkede pædagogiske læreplan i deres daglige pædagogiske praksis.

Læringsforløbet som et splitforløb

Læringsforløbet tilrettelægges som et aktionslæringsforløb, hvor der mellem læringsdagene bør arbejdes med at omsætte og forankre viden i den daglige praksis.

Underbyggende kommunale strukturer

Forløbet tilrettelægges ud fra strukturen 20-30-50. I de 20% ligger fokus på forberedelsen før opstart af undervisningen, de 30% består i tre læringsdage samt opgaver mellem dagene, hvor deltagerne skal have mulighed for sparring, de 50% er forbeholdt ledelsesunderstøttet, kommunal forankring.

Opsummering

Pris
kr. 3.790,00 ekskl. moms

Incl. formiddagsbrød og kaffe/the.

Holdet oprettes ved minimum 18 deltagere.

Forløbet kan rekvireres for hele hold med minimum 18 deltagere og undervisningen placeres lokalt eller på en af UCNs adresser i Thisted eller Hjørring.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
3 undervisningsdage kl. 08.30-15.30.

Start
16.04.2020

Slut
18.06.2020

Tilmeldingsfrist
23.03.2020

Tidspunkt
16.4 + 14.5 + 18.6

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring