Læringssamtaler

Læringssamtaler er samtaler med fokus på at skabe refleksion over og få italesat læring, - både faglig, personlig og social læring

Læringssamtaler danner udgangspunkt for dialog om forståelse, læringsmål, tegn på læring, evaluering, læringsresultater, valg af læringsstrategier osv. Det betyder, at samtalerne er forskellige fra elev til elev, fra kontekst til kontekst og fra gang til gang.

Hvad arbejder vi med på kurset?

På denne kursusdag taler vi om, hvordan læringssamtaler kan blive en naturlig del af den daglige undervisning, - med hvem, hvordan og hvornår de kan finde sted - både som formelle og uformelle samtaler. Vi kredser omkring et varieret indhold i læringssamtalerne, hvor elevernes læringsudbytte og progression er i fokus.

På dette kursus får du indblik i:

 • Læringssamtalernes struktur og organisering
 • Læringssamtalernes indhold – herunder:
  • Anvendelse af mål og tegn på læring
  • Feedback og evaluering
  • Anvendelse af data
  • Udvikling af et dynamisk mindset
  • Elevens selvregulering
  • Læringssamtalen som konsolidering af læring

Hvordan arbejder vi på kurset?

I UCN act2learn arbejder vi ud fra en læringsfilosofi om, at du som deltager lærer bedst, når du bliver direkte inddraget gennem handling. Undervisningen vil derfor være en vekselvirkning mellem korte oplæg, refleksion og inddragelse af jeres praksis samt aktiviteter ud fra praksisnære værktøjer, der direkte kan anvendes i jeres hverdag. Desuden skal vi udfordres på vores ”plejer” og turde tage nogle ærlige og humoristiske dialoger om vores virkelighed.

Målgruppe

Lærere

Opsummering

Pris
kr. 1.050,00 ekskl. moms

Incl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
1 undervisningsgang kl. 9.00-15.00

Start
22.09.2020

Slut
22.09.2020

Tilmeldingsfrist
15.08.2020

Tidspunkt
22.9, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring