Læsevejlederen i ungdomsuddannelserne

Trods en lang række initiativer på både nationalt og lokalt niveau ift. at forbedre børn og unges læsefærdigheder, viser undersøgelser (fx PISA, 2009), at 15 % af eleverne stadig har mangelfulde læsefærdigheder

Læseindsatser og øvrige initiativer fanger ikke alle elever – og vi har sjældent mulighed for at undersøge årsagerne til dette.  

På baggrund af erfaringer fra læsevejlederuddannelsen på Act2learn, UCN præsenteres indsatsteorien som en metode til at organisere læseindsatser på i ungdomsuddannelserne.  

Med indsatsteorien opstiller vi en model, der konkret viser de begrundede antagelser og forventninger, der på forhånd findes om, hvordan og hvorfor en indsats tænkes at virke; dermed kan vi identificere, hvad der virker, for hvem og under hvilke omstændigheder…

Desuden vil eksemplariske læseindsatser struktureret med indsatsteorien blive præsenteret og diskuteret.

Målgruppe
Læsevejledere ved grundskoler og ungdomsuddannelser.

Underviser
Adjunkt Lene Løkkegaard og Adjunkt Monica Irene Krarup Olesen, UCN act2learn.

Kurset kan evt. rekvireres til egen skole ved henvendelse til Partnerskabskonsulent Britta Hilding Jeppesen på telefon
72 69 17 09 eller mail: brh@ucnact2learn.dk.

Opsummering

Pris
kr. 550,00 ekskl. moms

v/min. 15 deltagere. inkl. kaffe.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
26.09.2017

Slut
26.09.2017

Tilmeldingsfrist
05.09.2017

Tidspunkt
26.9, kl. 14.30-17.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING