Læsning og fremstilling i udeskole

Udeskole i dansk handler om at flytte dele af undervisningen ud i nærmiljøet, med udgangspunkt i danskfaglige mål

Eleverne arbejder både med at læse og fremstille tekster på baggrund af kropslige, sproglige sansemæssige erfaringer.

At inddrage udeskole i danskundervisningen er motiverende og lærerigt. Udeundervisning behøver ikke være heldagsture på museum eller udflugter til skoven, det kan også være en gåtur ned ad den lokale villavej eller et besøg i supermarkedet. Pointen er, at eleverne skal tilegne sig faglige kompetencer, ved at læreren inddrager de muligheder, som steder i nærmiljøet byder på. I udeskole arbejder man efter strukturen inde-ude-inde, således man starter med vidensopbygning og forforståelse inde, går ud i nærmiljøet og bagefter laver en faglig bearbejdning af oplevelsen inde.

Hvad arbejder vi med på kurset?

På dette kursus tilegner du dig helt ny teoretisk og forskningsbaseret viden om udeskoles bidrag til læring med særligt fokus på dansk. Du får praksiseksempler på gennemførte udeskoleforløb i dansk, som har fokus på hhv. læsning og fremstilling, ligesom du vil prøve dele af forløbene af på egen krop. Desuden vil du blive præsenteret for en didaktisk model, der kan hjælpe dig i gang med at planlægge undervisning, hvor dine elever profiterer af at komme ud af klassen og bruge oplevelsen ude som et afsæt for at arbejde med sprog og tekster.

På dette kursus får du indblik i

  • Teoretisk og forskningsbaseret viden om udeskoles betydning for læring med særligt henblik på dansk. Det er fx i relation til sproglig udvikling, æstetiske erfaringer og motivation samt oplevelsen af, at arbejdet med tekster skal give mening.
  • En udeskoledidaktisk model, som kan bruges til planlægning af forløb i dansk (og alle andre fag).
  • Praksiseksempler på danskundervisning, hvor eleverne kommer ud af klasselokalet og nærmiljøet inddrages. Det ene forløb har særligt fokus på læsning, det andet har særligt fokus på fremstilling.
  • Konkrete øvelser fra forløbene, hvor man arbejder med danskfagets kompetenceområder på baggrund af personlige og sansemæssige erfaringer ude.

Hvordan arbejder vi på kurset?

Vi arbejder i en vekselvirkning mellem teori og praksis og mellem undervisning inde og ude. Du vil både få teoretiske oplæg med dertilhørende øvelser samt hands on øvelser fra forløbene gennemgået i praksis. Du forventes ikke at have en særlig forhåndsviden eller erfaring med udeskole.

Målgruppe

Dansklærere i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen.

Opsummering

Pris
kr. 1.050,00 ekskl. moms

Incl. kaffe

Sted
UCN act2learn
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
1 undervisningsgang kl. 9.00-15.00

Start
09.02.2021

Slut
09.02.2021

Tilmeldingsfrist
01.01.0001

Tidspunkt
9.2, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring