Leg med sprog

Deltageren kan ud fra et kendskab til barnets sproglige udvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt

Mål
Deltageren kan ud fra et kendskab til barnets sprogudvikling indgå i samarbejde om at tilrettelægge, igangsætte og støtte aktiviteter og lege, der fremmer børns sproglige udvikling og lyst til at udforske sproget og anvende det selvstændigt og kreativt.

Deltageren har kendskab til den lovpligtige sprogvurdering og kan gennem dialog og lege medvirke til at stimulere sprogudviklingen hos de børn, hvis sprogudvikling kræver særlig støtte.

Deltageren kan vurdere egen kommunikation og bliver derved i stand til at lytte til og tale med børn, så disses sproglige udvikling styrkes.

Deltageren kan indgå i dialog med kolleger, forældre og andre om leg og læring i relation til børns sprogudvikling og dagtilbuddets rolle i denne sammenhæng.

Målgruppe
Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner, dagplejere m.fl.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.828,50, men kun hvis du en videregående uddannelse ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
10.12.2018

Slut
14.12.2018

Tilmeldingsfrist
03.12.2018

Tidspunkt
10.12 + 11.12 + 12.12 + 13.12 + 14.12, alle dage kl. 08.00-15.24

Kontakt

Gitte Nørnberg Nielsen
Kursussekretær

72 69 92 11
gnn@UCNact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING