Leg og den voksnes rolle

Temaet Leg og den voksnes rolle udgør en undervisningsgang på diplommodulet Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud. Du har mulighed for at deltage som kursist i den enkelte undervisningsgang. 

Kort beskrivelse: Vi udfolder legebegrebet og fokuserer på det grundlæggende ift. børns leg og den voksnes rolle heri. Forskellige teoretiske perspektiver på leg som begreb og fænomen introduceres.

Sammenhænge i børns liv
Tværfagligt samarbejde og inddragelse af lokalsamfundet

Bemærk at deltagelse som kursist i denne undervisningsgang ikke udløser ECTS-point, og at du ikke kan få merit for undervisningsgangen, hvis du skulle ønske at læse hele modulet på et senere tidspunkt.  

 

Opsummering

Pris
kr. 850,00 ekskl. moms

Undervisningsgang på eftermiddagsmodul. Den pædagogiske læreplan og udvikling af læringsmiljøer i dagtilbud.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsgang kl. 14.00-17.30

Start
07.10.2020

Slut
07.10.2020

Tilmeldingsfrist
01.06.2020

Tidspunkt
7.10, kl. 14.00-17.30

Kontakt

Tina Bülow Pedersen
Studiesekretær

72 69 92 12
tbp@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring