Mad og måltider

Maden er en afgørende faktor for hjernens udvikling, struktur, funktioner og vedligeholdelse

Mad og måltider er altid en del af den pædagogiske praksis, og maden har betydning gennem hele livet for menneskers trivsel, læring og livskvalitet. 

Hjernen er afhængig af tilførsel af energi og næringsstoffer, idet blandt andet udvikling af neurale netværk kræver tilførsel af næringsstoffer. Derudover er det væsentligt at forholde sig til, at deltagelse i et måltid indebærer stor kompleksitet – både for brugerne og for det pædagogiske personale, hvorfor området kræver fokus og opmærksomhed.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale, der ønsker at arbejde med måltiderne fra en neuropædagogisk synsvinkel.

Formål

Du opnår viden om og forståelse for madens betydning for hjernens udvikling og funktion samt maden og måltidets kompleksitet i et neuropædagogisk perspektiv. Du udvikler forudsætninger for udvikling af pædagogisk praksis med fokus på mad og måltider.

Indhold

 • Mad og måltider i den neuropædagogiske ramme
 • Madens betydning for trivsel, læring og livskvalitet – på kort og lang sigt
 • Måltidet som læringsrum for udvikling og mestring
 • Mulige indsatsområder:
  • Individuelt for de enkelte brugere
  • Fællestræk hos brugerne
  • Institutionelt
 • Mad- og måltidspolitik, fælles fodslag, struktur
 • Personalets opgaver:
  • Balancen mellem selvbestemmelse og  omsorgspligt ift. mad og måltider
  • At skabe rum og rammer for sunde valg

Undervisningsform

Oplæg, gruppedrøftelser og opsamling

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 ekskl. moms

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Lektor Merete Sand Lektor Ulla Hvid Damtoft

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Udover de åbne udbud tilbyder vi også skræddersyede forløb til institutioner, der ønsker specielt målrettede uddannelsesforløb. Vi tilpasser indhold og sammensætningen af undervisningsdage, så det matcher jeres udfordringer og dagligdag.

Omfang
Kan tilpasses efter behov. Eksempelvis en eller flere temadage. Opfølgning med henblik på implementering

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

Neuropædagogisk Kompetencecenter