Mad og måltider

I forhold til hjernen er maden af betydning på både kort og lang sigt – for hjernens udvikling, struktur, funktioner og vedligeholdelse

Mad og måltider er altid en del af den pædagogiske praksis, og maden har betydning gennem hele livet for menneskers trivsel, læring og livskvalitet. 

Hjernen er afhængig af tilførsel af energi og næringsstoffer, idet blandt andet udvikling af neurale netværk kræver tilførsel af næringsstoffer. Derudover er det væsentligt at forholde sig til, at deltagelse i et måltid indebærer stor kompleksitet – både for brugerne og for det pædagogiske personale, hvorfor området kræver fokus og opmærksomhed.

Målgruppe

Pædagogisk personale.

Formål

At deltagerne opnår viden om og forståelse for madens betydning for hjernens udvikling og funktion samt maden og måltidets kompleksitet i et neuropædagogisk perspektiv. At deltagerne udvikler forudsætninger for udvikling af pædagogisk praksis med fokus på mad og måltider.

Indhold

  • Mad og måltider i den neuropædagogiske ramme
  • Madens betydning for trivsel, læring og livskvalitet – på kort og lang sigt
  • Måltidets kompleksitet i et neuropædagogisk perspektiv
  • Måltidet som læringsrum
  • Personalets opgaver og mulige indsatsområder

Undervisningsform

Oplæg, gruppedrøftelser og opsamling

Opsummering

Pris
kr. 1.500,00 momsfri

Prisen er inkl. fuld forplejning.

Undervisere: Lektor Merete Sand Lektor Ulla Hvid Damtoft

Sted
Professionshøjskolen UCN

Hele landet

Bemærkninger
Kan aftales efter behov eller planlægges som lokale kurser på den enkelte arbejdsplads.

Omfang
Kan tilpasses efter behov. Eksempelvis en eller flere temadage. Opfølgning med henblik på implementering

Kontakt

Kirsten Larsen
Studiesekretær og vejleder

72 69 62 17
kal@ucn.dk

NEUROPÆDAGOGISK KOMPETENCECENTER