Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner - basiskursus

Dette kursus giver dig praksisnær viden om og konkrete ideer til maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder i at kunne anvende og implementere disse temaer i dagtilbud

Kursusdagen tilbyder kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” understøttes personalet i at arbejde med børns maddannelse, måltider og sundhed. Dette skal bidrage til at forebygge usunde madvaner ved at give børn positive sanselige oplevelser og en begyndende grundlæggende forståelse for mad og sundhed.

Kursusdagen skal være med til at realisere regeringens strategi for mad, måltider og sundhed (Miljø- og Fødevareministeriet, 2018; Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, 2018).

Indhold

Kurset giver dig:

  • grundlæggende viden om, hvordan maddannelse kan forstås som en del af en almen dannelsesproces
  • teoretisk og praksisorienteret viden og inspiration til, hvordan koblingen af maddannelse, måltider og sundhed kan anvendes pædagogisk/didaktisk i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
  • konkrete værktøjer til at kunne iværksætte mindre tiltag og forløb med udgangspunkt i din egen praksis i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i dit dagtilbud
  • viden om og inspiration til organisering af maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud og madprofessionelle, der arbejder med, eller ønsker at sætte et større fokus på, maddannelse, måltider og sundhed.

Form

Kurset tilrettelægges efter et før-under-efter princip

  • Før kursusdagen skal du gå på opdagelse i din egen praksis, hvor du skal udarbejde to praksisfortællinger, som inddrages på kursusdagen.
  • På kursusdagen tilegner du dig viden, og du skal med udgangspunkt i din egen praksis, i dialog og samarbejde med andre, udvikle konkrete ideer til afprøvning i egen praksis.
  • Efter kursusdagen færdiggøres tilrettelæggelsen af de konkrete ideer til afprøvning sammen med leder og kolleger. Ideerne afprøves, og det besluttes, hvorvidt og hvordan tiltagene skal fortsætte.

Læs mere her:

https://www.styrkmaddannelse.dk/

Opsummering

Pris
kr. 1.300,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
16.03.2020

Slut
16.03.2020

Tilmeldingsfrist
17.02.2020

Tidspunkt
16.3, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring