Maddannelse, måltider og sundhed i pædagogik og didaktik - trin 2

Her får du et 3-dages kursus, hvor du opnår praksisnær viden om og færdigheder i at anvende og implementere maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan, herunder fokus på samarbejde med kolleger, forældre og lokalmiljø samt udarbejdelse af pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed

Kurset tilbyder kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” opnår du kompetencer til, i samarbejde med kolleger, at planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere maddannelse, måltider og sundhed i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan og forankre dette i din institution. Der er ligeledes fokus på samarbejde med forældre, grundskole og lokalmiljø om dette.

Indhold

Indholdet på de tre kursusdage er:

 • Kursusdag 1: Maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan
 • Kursusdag 2: maddannelse, måltider og sundhed i samarbejde med madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljøer
 • Kursusdag 3: handleplaner og visioner for maddannelse, måltider og sundhed i dagtilbud

Kurset giver dig:

 • viden og færdigheder til at kunne tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af større og mindre tiltag og forløb i lyset af den styrkede pædagogiske læreplan i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i din institution
 • viden om forløbstilrettelæggelsen i samarbejde med kolleger, børn, forældre og det omgivende samfund
 • indsigt i at udvikle maddannelse, måltider og sundhed i overgangen mellem dagtilbud og skole
 • viden og færdigheder til at arbejde med den professionelle, organisatoriske og ledelsesmæssige forankring af arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Målgruppe

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud og madprofessionelle, der ønsker at medvirke til, at maddannelse, måltider og sundhed spiller en central rolle i realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Det forventes at du har viden om den styrkede pædagogiske læreplan og forudsætninger svarende til deltagelse i trin 1 (basiskursus) om maddannelse, måltider og sundhed.

Form

Kurset tilrettelægges efter et før-under-efter princip

Dag 1:

 • Før kursusdagen undersøger du, hvordan det forholder sig med maddannelse, måltider og sundhed i din institution med blik for det pædagogiske grundlag og læreplanstemaerne i den styrkede pædagogiske læreplan.
 • På kursusdagen får du inspiration til, hvordan du kan tage en aktiv rolle i planlægning, gennemførelse, dokumentation og evaluering af tiltag i relation til den styrkede pædagogiske læreplan med inddragelse af undersøgelsen af egen praksis.
 • Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i din institution.

Dag 2:

 • Før kursusdagen undersøger du, hvor, hvorfor og hvordan arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed lykkes i relation til institutionernes madprofessionelle, forældre, grundskole og lokale miljø.
 • På kursusdagen får du inspiration fra forsknings- og udviklingsarbejder til forskellige aktiviteter og opgaver i forhold til at planlægge og afprøve disse i din institution.
 • Efter kursusdagen afprøves og drøftes de planlagte tiltag i din institution.

Dag 3:

 • Før kursusdagen opsummerer du, i samarbejde med andre, hvordan temaerne maddannelse, måltider og sundhed indgår i den styrkede pædagogiske læreplan.
 • På kursusdagen får du inspiration til forankringsprocesser i forhold til maddannelse, måltider og sundhed.
 • Efter kursusdagen skal du, i samarbejde med andre i institutionen, udarbejde strukturerede pædagogiske handleplaner om maddannelse, måltider og sundhed.

Kurset er trin to i en kursusrække

Trin et (basiskursus) omhandler maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Det efterfølgende trin tre vil være netværksskabelse og forankring.

Læs mere her:

https://www.styrkmaddannelse.dk/

Opsummering

Pris
kr. 3.900,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Start
02.04.2020

Slut
14.05.2020

Tilmeldingsfrist
02.03.2020

Tidspunkt
2.4 + 23.4 + 14.5, kl. 09.00-15.00

Start
06.04.2020

Slut
11.05.2020

Tilmeldingsfrist
02.03.2020

Tidspunkt
6.4 + 27.4 + 11.5, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring