Maddannelse - Skoleområdet - Trin 1

Her får du nye redskaber til at arbejde med mad og måltider som del af skolens almene dannelsesprojekt med afsæt i fag som madkundskab og sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab

Formål

Formålet er at du opnår kompetencer til at styrke din skoles praksis i arbejdet med maddannelse.

Målet er at du får en bred indsigt i madens og måltidernes betydning for elevernes dannelsesproces, og at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer, som her får konkrete redskaber til at styrke undervisning og aktiviteter inden for maddannelse.

Indhold

Kurset tager afsæt i den demokratiske sundhedspædagogik som ramme for at agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen. Kurset opkvalificerer lærere og pædagogisk personale til at arbejde sundhedspædagogisk med strategier og handleplaner for mad, måltider og sundhed i skolen.

Maddannelse er et nyt begreb, der i den offentlige debat er blevet nævnt som et vigtigt indsatsområde i skolen og i samfundet. På dette kursus sætter vi maddannelse, måltider og sundhed til debat med ny viden og en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der giver dig kompetencer til at se nye muligheder for at arbejde med mad som et dannelsesprojekt på en måde, der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed.

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens sundhedsundervisning og Madkundskab med fokus på maddannelse, måltider og sundhed. Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan du på enkle måder kan arbejde med maddannelse, måltider og sundhed i din hverdagspraksis med støtte fra konkrete materialer.

På kurset får du:

  •  en grundlæggende teoretisk og praksisorienteret viden om og inspiration til, hvordan mad og måltider kan være en ressource i skolens almene dannelsesprojekt, og hvordan det kan knyttes an til forskellige temaer, der kan arbejdes med i en lang række af skolens fag og aktiviteter.
  • kendskab til forskellige metoder til, hvordan elever gennem mad og måltider kan styrke deres kritiske stillingtagen, handlekompetencer, lyst, mod, vilje og evner til at træffe velovervejede valg, her og nu – og i fremtiden både i og uden for skolen.
  • inspiration og sparring på konkrete udfordringer eller udviklingsområder, som du medbringer på kurset.
  • faglige inspirationsoplæg og introduktion til en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der tilsammen giver dig konkrete redskaber til nye måder at arbejde med elevernes maddannelse, måltider og sundhed.

Hvordan arbejder vi på kurset?

For at sikre at den nye viden og de nye færdigheder forankres i din skole, tilrettelægges kurset ud fra en 20-30-50 struktur. Det vil sige, at 20% af din læring foregår før kursusdagen, hvor du får mindre opgave med at undersøgelse din skolens praksis. 30% foregår på selve kursusdagen, og 50% foregår efter kursusdagen, hvor du iværksætter mindre tiltag eller forløb i samarbejde med din ledelse og dine kollegaer

Målgruppe

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der ønsker at sætte maddannelse, måltider og sundhed på dagsordenen i grundskolen på alle klassetrin. Målgruppen er derfor såvel lærere, der underviser i madkundskab, lærere, der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. skole og skolefritidsordning.

Opsummering

Pris
kr. 1.300,00 ekskl. moms

Incl. forplejning.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
1 undervisningsdag kl. 09.00 - 15.00

Start
26.08.2020

Slut
26.08.2020

Tilmeldingsfrist
15.06.2020

Tidspunkt
26.8, kl. 09.00-15.00

Start
27.08.2020

Slut
27.08.2020

Tilmeldingsfrist
15.06.2020

Tidspunkt
27.8, kl. 09.00-15.00

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring