Matematisk opmærksomhed i dagtilbud

Kursus i Natur og science for pædagoger i dagtilbud og børnehaveklassen

Mål for undervisningen

Pædagogerne forventes at opnå kompetencer indenfor:

  • Matematiske opmærksomhed om at støtte tællestrategier og talforståelse hos børn i dagtilbud og børnehaveklasse

Matematisk opmærksomhed kan forstås som en begyndende opmærksomhed på lovmæssigheder – tal, mængder, former, geometriske figurer. En del af omgivelserne, som børn naturligt er optagede af. I forbindelse med det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet betyder det konkret, at pædagogerne er optaget af og ser børns nysgerrighed og understøtter dem i deres forståelse af verden.

Grundlæggende for børn handler det om at lære tælleprincipperne som f.eks. tælleremser, antal mængder og talord. De lærer om omverden ved at forstå relationspar, som mange/få, stor/lille, tung/let, over/under osv. Det pædagogiske personale tilrettelægger desuden læringsmiljøet, så det giver børn mulighed for at eksperimentere med antal, rum og form som tidlige indgange til det matematiske sprog.

Hvordan lærer man f.eks. at forstå tal, mænger former og mønstr? Matematikken findes i dagligdagen og det er også her pædagogen skal finde den. F.eks.  ihulebyggeri, det er ren skovmatematik, som indeholder samtlige matematiske begreber – former, størrelser, antal – og sproglig opmærksomhed. Aktiviteter i uderummet indeholder også matematik. Her kan man gå på jagt efter rektangler, trekanter, cylindre. Man kan bruge omgivelserne til at tale om, hvad der er over, under, ved siden af. Der er mange matematiske muligheder og sproglige erkendelser i at gå en tur i uderummet.

På kurset arbejdes der med læringsmiljøer det stimulerer den begyndende matematiske opmærksomhed. Du kommer på kurset til at arbejde med en række metoder og aktiviteter, der kan styrke børns tællestrategier og talforståelse.

Dette foløb kan tages selvstændigt eller som en del af et længere forløb i læreplansteamet Natur, Udeliv og Science.

Samlet kursusforløb

Du har mulighed for at tilmelde dig et samlet kursusforløb i læreplansteamet Natur, Udeliv og Science.

Opsummering

Pris
kr. 1.600,00 ekskl. moms

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 undervisningsgange kl. 08.30 - 14.30

Start
14.01.2020

Slut
28.01.2020

Tilmeldingsfrist
01.01.2020

Tidspunkt
14.1 + 28.1, kl. 08.30-14.30

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@UCNact2learn.dk

Pædagogik og Læring