Medicinadministration

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient

Du kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Mål
Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Deltagerne kan:

  • observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion
  • anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder
  • handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt  viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst
  • samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration

Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Opsummering

Pris
kr. 0,00 ekskl. moms

Deltagerbetaling er kr. 2.888,50, men kun hvis du har en videregående uddannelse som du har brugt inden for de sidste 5 år ellers er der ingen deltagerbetaling.

Sted
Thy Uddannelsescenter
Lerpyttervej 43
7700 Thisted

Omfang
5 dage

Start
18.12.2017

Slut
22.12.2017

Tilmeldingsfrist
13.12.2017

Tidspunkt
18.12 + 19.12 + 20.12 + 21.12 + 22.12.
Alle dage kl. 08.00-15.24.

Kontakt

Ann Reichstein
Studiesekretær

72 69 04 02
adr@ucnact2learn.dk

PÆDAGOGIK OG LÆRING