Mere musik - mindre skældud

Ind imellem opleves musiktimerne som konfliktfyldte og utilfredsstillende. Det man har planlagt går i vasken - man kommer til at skælde ud, mister måske modet eller føler magtesløshed.

“Mere Musik - Mindre Skældud” er et undervisningsmateriale,der sigter på at mindske konflikter i musiklokalet, og på kursetvil der være fokus på, hvordan man gennem musik og leg kan:

• Hjælpe eleverne til at udvikle hensigtsmæssig adfærd imusiklokalet.
• Styrke elevernes musikfaglige og sociale kompetencer.
• Styrke læringsfællesskabet.
• Hjælpe og inkludere børn, der har svært ved at deltage i undervisningen.

Vi skal afprøve tingene i praksis og snakke lidt om den teori, der ligger bag. Vi vil også komme ind på nogle af de vanskeligheder, der kan opstå, når legene skal bruges i praksis, og du vil få konkrete forslag til, hvordan du kan hjælpe elever, der har særlig svært ved at deltage i undervisningen.

Bogen ”Mere Musik – Mindre skældud” kan købes på kurset.

 

Underviser

Musikunderviser Birgitte Schade

 

Målgruppe

Musiklærere og pædagoger i indskolingen

Opsummering

Pris
kr. 1.230,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Start
26.09.2019

Slut
26.09.2019

Tilmeldingsfrist
12.09.2019

Tidspunkt
26.09.2019
kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk