Mikroskopi

Praktisk intro til stereoluppen og mikroskopiet

Du vil få en praktisk intro til stereoluppens og mikroskopets opbygning gennem små øvelser, som også kan bruges hjemme i klasselokalet. 

Vi vil desuden se på:

Eksempler fra planteanatomi og -fysiologi med indledende dissektion samt længde- og tværsnit og mikroskopering.
Dyreanatomi og -fysiologi med celler fra egen mundhule, dissektion og mikroskopi af forskellige vævstyper (slagtervarer).
Opdagelse i vandmiljøernes mikroorganismer - plante- og dyreplankton.

Deltagerne får et lille kompendium med sig med relevante øvelser. Medbring pc samt mobiltelefon.

 

Underviser

Lektor Steffen Elmose, UCN Læreruddannelsen.

Målgruppe

Naturfagslærere.

Opsummering

Pris
kr. 990,00 momsfri

Inkl. kaffe og frokost

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
6 timer

Start
23.04.2019

Slut
23.04.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
23.04.2019 kl. 09.00 - 15.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Brian Ravnborg Christensen
Konsulent

Tlf.: 72 69 08 55
brr@ucn.dk

Træffes tirsdag i Aalborg og onsdag-fredag i Hjørring.