Modtagelse af flersprogede elever i praksis

Afdækning af nyankomne tosprogede elevers kompetencer

”Hele vejen rundt om elevens sprog og ressourcer” er et nyt afdækningsmateriale fra Undervisningsministeriet. Formålet er at afdække nyankomne tosprogede elevers kompetencer, for at kunne visitere eleven til det rette undervisningstilbud samt opnå bedst muligt kendskab til eleven.

Oplægget vil tage udgangspunkt i en lærers praksiserfaringer med materialet. Fra det første velkomstmøde med familien til erfaringer fra undervisningens praksis med nyankomne tosprogede elever. 

 

Underviser

Lærer Heidi Toft Picard, Mårslet.

Målgruppe

Lærere, der underviser i dansk som andetsprog.

Opsummering

Pris
kr. 510,00 momsfri

Inkl. kaffe og rundstykker

Sted
UCN Center for Undervisningsmidler
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
2 timer

Start
29.03.2019

Slut
29.03.2019

Tilmeldingsfrist
04.12.2018

Tidspunkt
29.03.2019 kl. 10.00 - 12.00

Kontakt

Helle Wallin Pedersen
Kursussekretær

Tlf.: 72 69 08 22
hwp@ucn.dk
Maria Kirstine Hummelmose
Konsulent

Tlf.: 72 69 05 87
makh@ucn.dk