Når personligheden går med lederen på arbejde

At lede mennesker betyder ikke blot, at du skal have et organisatorisk overblik, men ligeledes en særlig opmærksomhed mod din personlighed som leder

De mest udfordrende øjeblikke som leder, er ofte i de situationer, hvor du skal sætte dig selv i spil som menneske. At kunne agere professionelt og være bevidst om dine handlekompetencer, kræver at du kender både dine bevidste og ubevidste sider som professionel leder.

Dette kursus sætter dit fagpersonlige lederskab under lup, og sætter fokus på områder, hvor du kan føle dig udfordret.

Indhold

  • Hvem er jeg som leder? Hvor er mine styrker og udfordringer?
  • At være ekspert på sit fagområde men novice som leder
  • Den svære samtale med en medarbejder
  • At være den samme gode leder overfor alle medarbejdertyper
  • Når mit professionelle lederskab bliver udfordret af en særlig type medarbejder
  • Hvordan reagerer og fremstår jeg i pressede situationer?
  • Hvilken personlighedstype er jeg og hvordan kommer den til udtryk i mit lederskab?

Målgruppe
Ledere inden for det sundhedsfaglige og socialpsykiatriske område.

Arbejdsform
Kurset er tilrettelagt som et aktivt procesforløb, hvorigennem læring og udvikling sker i vekselvirkningen mellem handling, refleksion og tilegnelse af ny viden. Dagene vil derfor indeholde teoretiske oplæg samt øvelser og træning, der sætter dit personlige lederskab under lup og gør dig klogere på dig selv.

Underviserne har uddannelse inden for det sundhedsfaglige, psykologiske og læringsorienterede område. Vi vil ligeledes anvende professionelle skuespillere i træningen.

Opsummering

Pris
kr. 9.000,00 ekskl. moms

Kaffe, te, vand, morgenbrød og frugt er inkluderet i prisen.
Max. 15 deltagere.

Sted
UCN act2learn
Mylius Erichsens Vej 137
9210 Aalborg SØ

Omfang
4 undervisningsdage kl. 09.00-15.15

Start
05.03.2018

Slut
13.03.2018

Tilmeldingsfrist
13.02.2018

Tidspunkt
5.3 + 6.3 + 12.3 + 13.3

Kontakt

Iben Højer Larsen
Udviklingskonsulent

72 69 17 51
ibh@ucnact2learn.dk

SUNDHED OG VELFÆRD

Henrik Melbye Madsen
Ledelses- og organisationskonsulent

72 69 17 26
hmm@ucnact2learn.dk

LEDELSE OG ORGANISATION